xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Flere får kræftbehandling til tiden

84 procent af patienterne med kræft kom i behandling inden for den fastsatte tid i 3. kvartal 2017. Det er en positiv udvikling i forhold til 2. kvartal 2017, hvor der var sket et større fald.

30 NOV 2017

Sundhedsstyrelsens nye opgørelse over forløbstider på kræftområdet i 3. kvartal 2017 viser, at 84 procent af patienter med kræft kom i behandling indenfor de fastsatte forløbstider, mod 77 % i 2. kvartal. Dermed har der været en positiv udvikling fra 2. kvartal, hvor der var et større fald i, hvor mange patienter, der gennemførte deres behandlingsforløb indenfor standardforløbstiden. 

”Den positive udvikling, vi ser, skyldes især, at Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Region Nordjylland igen får behandlet flere patienter inden for forløbstiden. Derudover kan vi se, at der er sket en stor positiv stigning i antal registrerede forløb i Region Hovedstaden, siger enhedschef Janet Samuel. 

Over 30.000 patienter blev udredt gennem et såkaldt pakkeforløb i 3. kvartal af 2017. Et pakkeforløb er et patientforløb, hvor de enkelte begivenheder er lagt til rette med faste tidspunkter og indhold, og som udgangspunkt dermed følger et på forhånd booket forløb.

”Det er virkelig positivt, at der er sådan en stigning i andelen af patienterne, der har gennemført et pakkeforløb inden for forløbstiden, så vi er tilbage på samme niveau som i de seneste år. Der er fortsat nogen forskel mellem kræfttyper og behandlinger, og derfor er der fortsat områder, hvor der er behov for forbedringer, og dem følger vi selvfølgelig tæt”, siger enhedschef Janet Marie Samuel.

Det er ikke hensigten, at alle patienter skal have et forløb, der opfylder standardforløbstiderne, fordi en stor del af patienterne har en anden sygdom ud over kræft eller har et særligt kompliceret forløb. Disse forhold skal der tages særligt hensyn til, og det kan give et længere forløb.

Links

Monitorering af forløbstider på kræftområdet - opgørelse for 3. kvartal 2017

Data fra Sundhedsdatastyrelsen for 3. kvartal 2017