xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Dialogmøde med Olie Gas Danmark

Der har i dag været afholdt dialogmøde mellem Olie Gas Danmark, flere af deres medlemsvirksomheder og de myndigheder, der regulerer olie-gasproduktionen i Danmark, herunder Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Sundhedsstyrelsen, der alle var repræsenteret ved mødet.

08 DEC 2017

Der har i dag været afholdt dialogmøde mellem Olie Gas Danmark, flere af deres medlemsvirksomheder og de myndigheder, der regulerer olie-gasproduktionen i Danmark, herunder Miljøstyrelsen, Energistyrelsen, Styrelsen for Institutioner og Uddannelsesstøtte og Sundhedsstyrelsen, der alle var repræsenteret ved mødet.

Den langsigtede løsning for håndtering af NORM-affald, der var det overordnede emne for mødet, er kompliceret og involverer flere parter.

Anledningen var oliebranchens henvendelse til myndighederne om de problemstillinger branchen ser i forbindelse med en langsigtet løsning for NORM-affald fra olie- og gasproduktionen.

”Vi har haft et fint og konstruktivt møde”, siger enhedschef, Mette Øhlenschlæger, Strålebeskyttelse, Sundhedsstyrelsen.  ”Vi har blandt andet haft en god dialog om de overvejelser til løsningsmuligheder for den langsigtede løsning for håndtering af NORM-affald, som branchen har nævnt i sin henvendelse til myndighederne, herunder mulighederne for injicering i udvalgte brønde, eksport af affald og frigivelse for bortskaffelse til kontrolleret deponi.”

Der er bred enighed blandt deltagerne på dagens møde om at fortsætte den gode dialog mellem de involverede parter i arbejdet hen imod etableringen af en langsigtet løsning for NORM-affald.