xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Danskernes sundhed bliver målt for tredje gang i undersøgelsen 'Hvordan har du det?'

Den 3. februar bliver der sendt spørgeskemaer om sundhed ud til cirka 300.000 danskere. Undersøgelsen skal vise, hvordan danskernes sundhed er, og hvordan den har udviklet sig. Har vi det lige så godt i 2017, som vi havde det i 2013?

03 FEB 2017

Den 3. februar bliver der sendt spørgeskemaer om sundhed ud til cirka 300.000 danskere. Undersøgelsen skal vise, hvordan danskernes sundhed er, og hvordan den har udviklet sig. Har vi det lige så godt i 2017, som vi havde det i 2013?

Undersøgelsen af danskernes sundhed hedder: Hvordan har du det? Cirka 300.000 danskere over 16 år får et spørgeskema i deres digitale postkasse eller per brev. Undersøgelsen skal samle svar ind om sundhed lige fra madvaner og alkohol til trivsel. 

Unikt billede af sundhed og trivsel

Det er tredje gang, at den national undersøgelse bliver gennemført, så når resultaterne foreligger, kan man se på udviklingen fra 2010 til 2017. Undersøgelsen bliver brugt til at forbedre forebyggelsen og behandlingen af sygdomme, og giver samtidig et unikt indblik i danskernes sundhed og trivsel. For at få de mest brugbare resultater, er det vigtigt, at så mange som muligt udfylder spørgeskemaet. 

”Spørgeundersøgelsen giver os mulighed for at se, hvordan sundhed og sygelighed er fordelt i Danmark. Det er vigtigt, at man besvarer spørgeskemaet for at undersøgelsen kan give det bedste billede af danskernes sundhed. Jo flere, der udfylder skemaet, jo bedre. For Sundhedsstyrelsen giver undersøgelsens resultater en helt afgørende viden og baggrund for arbejdet med forebyggelse af sygdom og for at sætte ind, hvor problemerne er mest påtrængende”, siger specialkonsulent i Sundhedsstyrelsen Lisa von Huth Smith

Undersøgelsen er et fællesprojekt med en lang række partnere

Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.

Undersøgelsen i 2013 viste, at 85 procent af de adspurgte havde et godt helbred (enten et fremragende, vældig godt, eller godt selvvurderet helbred). Undersøgelsen viste samtidig, at kvinder uanset alder har et dårligere mentalt helbred end mænd, og at der især blandt de unge kvinder er problemer med trivslen. 

”Undersøgelsen er den største sundhedsundersøgelse i Danmark, og derfor kan den være med til at tegne et billede af, hvordan sundhedstilstanden er - både generelt for hele landet, og i de enkelte regioner og kommuner,” siger Lisa von Huth Smith

Særligt den yngre del af befolkningen er svære af få besvarelser fra, og derfor er parterne bag undersøgelsen ekstra opmærksomme på at få besvarelser fra netop dem. Derfor er der udarbejdet en kort film, som på Facebook skal udbrede kendskabet til undersøgelsen.  

Film om undersøgelsen

Tallene fra danskernes sundhed har blandt andet dannet grundlag for en række anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen til kommunerne om, hvordan de bedst kan bidrage til en god sundhed hos deres borgere, de såkaldte forebyggelsespakker.

Om undersøgelsen 

Du kan tjekke, om du er udtrukket til at være med i undersøgelsen ved at se, om du har fået spørgeskemaet ”Hvordan har du det?” i din digitale postkasse. Dem, der udfylder spørgeskemaet, deltager i lodtrækningen om en række forskellige præmier.

Deltagerne i undersøgelsen er tilfældigt udvalgte. Det er frivilligt, om du vil deltage. Spørgeskemaet vil enten komme fra din region eller fra Statens Institut for Folkesundhed. Du kan kende skemaet på, at det hedder ”Hvordan har du det?” 

Resultaterne fra undersøgelsen bliver samlet på hjemmesiden danskernessundhed.dk, hvor man også kan læse resultaterne fra tidligere undersøgelser.

Faktaark om undersøgelsen