xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Dårlig mental sundhed står sjældent alene

Der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer. Men der findes samtidig gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne.

10 JAN 2017

Der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og en lang række af både sociale og helbredsmæssige problemer. Men der findes samtidig gode redskaber, der kan fremme den mentale sundhed blandt borgerne.

En ny undersøgelse, som Statens institut for Folkesundhed har udarbejdet for Sundhedsstyrelsen, viser, at der er en sammenhæng mellem dårlig mental sundhed og en lang række problemer med både helbred og det sociale liv. Selvom man ser bort fra for eksempel forskelle i vægt, rygning og fysisk inaktivitet, så dør borgere med dårlig mental sundhed langt tidligere og har langt flere besøg hos lægen eller indlæggelser på sygehus og det gælder både for fysiske og psykiske sygdomme. 

Samtidig er der i gruppen af borgere med dårlig mental sundhed langt flere, der er blevet skilt, eller har mistet deres arbejde end blandt borgere med en god mental sundhed. Og undersøgelsen peger også på, at det er sværere at få et job eller undgå uønsket graviditet, hvis man trives dårligt. 

”Når vi ser på resultaterne i denne undersøgelse, så bliver det tydeligt, at mental sundhed hænger sammen med mange aspekter af folks liv, og der er noget der tyder på, at dårlig mental sundhed er en alvorlig og selvstændig risikofaktor for udvikling af både fysiske og psykiske sygdomme” siger Mille Kathrine Pedersen, akademisk medarbejder i Sundhedsstyrelsen.

Der er derfor gode grunde til at sikre, at der arbejdes med indsatser til fremme af borgeres mentale sundhed og trivsel.  

”Vi vil i det kommende år revidere forebyggelsespakken om mental sundhed, så kommunerne får mere konkret rådgivning om indsatser til forskellige målgrupper. Derudover har vi lige afsluttet en række projekter, som har haft fokus på at fremme mental sundhed blandt skolebørn, unge på erhvervsskoler og blandt borgere der modtager kontanthjælp. Disse projekter viser, at der er gode redskaber til at fremme den mentale sundhed blandt borgere” siger Mille Kathrine Pedersen.

Undersøgelsen har set på de 10 % af borgere som ifølge egne oplysninger har den dårligste mentale sundhed, og har sammenlignet dem på en række parametre, herunder brug af sundhedsydelser – både somatiske og psykiatriske, uddannelsesniveau, tilknytning til arbejdsmarkedet, om de er/bliver gift eller skilt og om de har børn. 

Dårlig mental sundhed skal i denne undersøgelse forstås som dårlig trivsel, det har altså i udgangspunktet ikke noget at gøre med sygdomme eller diagnoser.

Betydning af dårlig mental sundhed for helbred og socialt liv – En analyse af registerdata fra "Sundhedsprofilen 2010"