xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Topscorer og højdespringer

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark

07 MAR 2017

I dag uddeler Sundhedsstyrelsen uddannelsespriser til to hospitalsafdelinger, der er særlig gode til at videreuddanne læger i Danmark.

Sundhedsstyrelsens pris som bedste uddannelsesafdeling går i år til Anæstesiologisk-intensiv Afdeling, Odense Universitetshospital, der får prisen i skarp konkurrence med to andre uddannelsesafdelinger. Alle tre afdelinger har nemlig fået det maksimale antal point i uddannelsestemaerne. Afdelingen i Odense får prisen, fordi det er en meget stor og travl uddannelsesafdeling, med mange uddannelseslæger, der alligevel formår at holde fokus på uddannelse af læger. Inspektorerne konkluderer, at afdelingen har et trygt uddannelsesmiljø, hvor læring og feedback er en helt naturlig del af dagligdagen.

Årets uddannelsesafdeling udvælges på baggrund af en rapport fra Sundhedsstyrelsens inspektorer, der er et korps af læger, som er udpeget af de videnskabelige selskaber. Lægerne fra Inspektorordningen tager rundt og vurderer landets uddannelsesafdelinger for at kvalitetssikre og udvikle uddannelsen af yngre læger. Inspektorerne vurderer afdelingerne på 16 temaer og giver dem scores fra 1-4.

Inspektorerne hjælper uddannelsesafdelingerne

Inspektorerne er speciallæger, der dagligt fungerer på landets sygehuse og som her er involveret i den lægelige videreuddannelse. Ved inspektorbesøg deltager også læger, som er ved at blive uddannet til specialelæger - de såkaldte juniorinspektorer. Inspektorerne inddrager mange fra afdelingen ved besøget og giver en hjælpende hånd til at forbedre videreuddannelse.

”Inspektorordningen er med til at udvikle og sikre høj og ensartet kvalitet af uddannelsen af de yngre læger” siger Søren Brostrøm, der er direktør for Sundhedsstyrelsen. ”Lægerne gør en stor forskel, når de tager sig tid til at besøge landets afdelinger. Jeg har selv tidligere fungeret som inspektor og oplevede at uddannelsesafdelingerne efterfølgende havde stort udbytte af besøget”.   

Højdespringerprisen

Sundhedsstyrelsens anden uddannelsespris, den såkaldte højdespringerpris, går i år til Urologisk Afdeling, Regionshospitalet Viborg. Afdelingen har på kun et år flyttet sig fra en gennemsnitsscore i 2015 på 1,4 til et gennemsnit på 2,8 i 2016. Sundhedsstyrelsens inspektorer fremhæver, at afdelingen ved det seneste besøg havde et langt bedre uddannelsesmiljø, og at der nu i langt højere grad bliver taget hensyn til uddannelse af de yngre læger, når arbejdet bliver tilrettelagt.