xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser er justeret

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har revideret de nationale referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser, som for eksempel bliver brugt til kræftdiagnostik. Fremover er der færre undersøgelser, hvor der er sat et overordnet nationalt referenceniveau, og samtidig er de enkelte referenceniveauer revideret.

19 DEC 2016

Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse har revideret de nationale referenceniveauer for nuklearmedicinske undersøgelser, som for eksempel bliver brugt til kræftdiagnostik. Fremover er der færre undersøgelser, hvor der er sat et overordnet nationalt referenceniveau, og samtidig er de enkelte referenceniveauer revideret.

Referenceniveauet er den mængde af det radioaktive sporstof, der normalt skal til for at få et tilfredsstillende resultat af undersøgelsen. Det er enheden Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, der indsamler og analyserer data for, hvor meget sporstof der bliver brugt på de nuklearmedicinske afdelinger. Ud fra det vurderer enheden, hvor de nationale niveauer skal sættes ud fra betragtninger om patientsikkerhed og effekt.

”Den teknologiske udvikling betyder, at der løbende kommer nye undersøgelser til, mens andre udgår. I den nye udgave af vejledningen har vi derfor valgt kun at fastsætte referenceniveauer for udvalgte nuklearmedicinske undersøgelser, der enten bliver udført i stort antal, fx undersøgelser inden for kræftdiagnostik, eller er forbundet med høje stråledoser, fx undersøgelser for betændelsestilstande,” siger Hanne Waltenburg, der er sektionsleder hos Sundhedsstyrelsen, Strålebeskyttelse.

I den enkelte undersøgelse kan personalet godt vælge at bruge større eller mindre mængder sporstof i forhold til referenceniveauerne, men vejledningen beskriver, at de enkelte afdelinger bør have et gennemsnit, der er tæt på det nationale referenceniveau.

”Det handler om at finde balancen, hvor man bruger stråling nok til at få et godt resultat, men samtidig ikke udsætter patienter eller personale for mere stråling end højst nødvendigt. I vores tilsyn på afdelingerne ser vi også, at de arbejder med at sikre de rette niveauer, og de nye danske referenceniveauer ligger fint på linje med eller under de tilsvarende niveauer i landene omkring os,” siger Hanne Waltenburg.

Ud over referenceniveauerne for de forskellige undersøgelser, indeholder vejledningen også en beskrivelse af, hvordan de enkelte afdelinger kan bruge referenceniveauerne til at finde mest optimale mængde stråling til patienterne.

Materiale

Vejledning: Referenceniveauer - Nuklearmedicinske undersøgelser