xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2017 er åben for ansøgninger

Private, landsdækkende non-profit foreninger og organisationer kan søge midler til indsatser og aktiviteter, der kan supplere eller understøtte arbejdet med at fremme sundheden og forebygge sygdom.

08 DEC 2016

Sundhedsstyrelsen åbner for ansøgninger til puljen for sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse. Det forventes, at der vil være cirka 14,4 millioner kroner til nye aktiviteter. Pengene går til indsatser indenfor følgende områder:

  • Alkohol 
  • Mental sundhed 
  • Ulykker
  • Seksuel sundhed 
  • Astma og allergi
  • Tværkommunale netværk for sundhedsfremme og forebyggelse 
  • Forebyggelse af dopingmisbrug
  • Tobak
  • Monitorering på sundhedsområdet

Ansøgningsfristen er torsdag den 26. januar 2017. Samme frist gælder for organisationer, der har fået betinget tilsagn for 2017.

Det er primært foreninger og organisationer med et non-profit sigte, der kan komme i betragtning til at modtage tilskud. Derudover kan forskningsinstitutioner søge om midler på monitoreringsområdet.

Tilskud gives til konkrete aktiviteter og ikke til generel drift. 

Se puljesiden for mere information