xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Opfølgningsprogram for lungekræft

Sundhedsstyrelsen udsender et opfølgningsprogram for lungekræft, som beskriver opfølgningen efter en afsluttet behandling for lungekræft. Opfølgningsprogrammet for lungekræft er det sidste af i alt 19 opfølgningsprogrammer for kræftsygdomme.

01 JUN 2016
Sundhedsstyrelsen udsender et opfølgningsprogram for lungekræft, som beskriver opfølgningen efter en afsluttet behandling for lungekræft. 

Opfølgningsprogrammet for lungekræft er det sidste af i alt 19 opfølgningsprogrammer for kræftsygdomme. Det beskriver forløbet efter, at patienterne har afsluttet deres kræftbehandling.

Med udgangspunkt i det sygdomsspecifikke opfølgningsprogram bliver der lavet en opfølgningsplan for den enkelte patient, som blandt andet kan indeholde fastlagte undersøgelser, samt andre indsatser fx støtte til egenomsorg. Programmet skal medvirke til, at patienterne får lagt en individuel plan med udgangspunkt i en forventningsafstemning og en individuel behovsvurdering.

Opfølgningsprogrammet for lungekræft er en del af pakkeforløbet for lungekræft.

Regionerne skal have implementeret opfølgningsprogrammet senest 1. oktober 2016.