xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Nye anbefalinger til kommunernes tilbud til borgere med kronisk sygdom

Borgere med KOL, type 2-diabetes eller anden kronisk sygdom, der henvises til et kommunalt forebyggelsestilbud, skal først have en afklarende samtale om hvilke tilbud, de kan have gavn af. Det er en af anbefalingerne i en ny publikation om forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

21 JUN 2016

Borgere med KOL, type 2-diabetes eller anden kronisk sygdom, der henvises til et kommunalt forebyggelsestilbud, skal først have en afklarende samtale om hvilke tilbud, de kan have gavn af. Det er en af anbefalingerne i en ny publikation om forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom.

Hvis man får konstateret en kronisk sygdom, kan man samtidig få brug for hjælp til at mestre sin sygdom, holde op med at ryge, være fysisk aktiv eller andet. Behovet for hjælp kan være forskelligt, og derfor lægger Sundhedsstyrelsen i en ny publikation op til, at lægen starter med at henvise borgeren til en afklarende samtale i kommunen.

”Den afklarende samtale i kommunen skal være indgangen til at få tilbud om forebyggelse fra kommunen. Det gør, at de borgere, der har fået en kronisk sygdom, kan få et tilbud og et forløb som er individuelt tilpasset til deres særlige behov, præferencer og ressourcer”, siger Astrid Blom, sektionsleder, Sundhedsstyrelsen.

Anbefalingerne beskriver desuden, hvad de forskellige forebyggelsestilbud skal indeholde, lige fra den forebyggende samtale om alkohol til informationen om, hvordan man bedst mestrer sin sygdom. 

Anbefalingerne skal hjælpe landets kommuner med at tilrettelægge deres forebyggende tilbud til borgere med kronisk sygdom på et ens højt kvalitetsniveau. Samtidig kan kommunerne målrette og prioritere den forebyggende indsats, så borgere modtager de tilbud, der vurderes relevante for den enkelte. 

”Kommunerne er allerede godt i gang med at udbyde forebyggende tilbud til borgerne. Anbefalingerne skal medvirke til, at de får et ensartet niveau, uanset om man bor i Slagelse eller Skive”, siger Astrid Blom, sektionsleder Sundhedsstyrelsen”.

Anbefalingerne betyder dermed, at lægen kan henvise sine patienter til tilbud med en kendt kvalitet, uanset hvilken kommune der varetager opgaven. 

De faglige anbefalinger går på tværs af kroniske sygdomme og er ikke sygdomsspecifikke, fordi hovedparten af den forebyggende indsats er den samme uanset hvilken kronisk sygdom, borgeren har. Anbefalingerne skal medvirke til at styrke borgerens egenkontrol med sygdommen, forebygge at sygdommen bliver forværret og generelt forbedre patientens livskvalitet. 

Udover anbefalinger for sygdomsmestring, tobaksafvænning, ernæringsindsatser, fysisk træning og samtaler om alkohol, er der også anbefalinger om, at kommunale medarbejdere arbejder med deltagelse, dialog, motivation og andre faktorer, der har stor betydning for, hvorvidt borgere får noget ud af tilbuddene.

Links

Anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom

Vidensgrundlag for anbefalinger for forebyggelsestilbud til borgere med kronisk sygdom