xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ny retningslinje for ikke-medicinsk behandling af depression

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af patienter med unipolar depression

27 MAJ 2016

Sundhedsstyrelsen udgiver en ny national klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af patienter med unipolar depression. 

Hvert år oplever 61.000 voksne for første gang en depression. Mere end halvdelen af dem, vil blive ramt af depression igen, og 10-30 % risikerer at udvikle en kronisk tilstand med vedvarende eller flere tilbagevendende depressioner. Risikoen for at få en depression i løbet af livet er omkring 17-18 %, – og hvis man ser hen over et år vil mellem 280.000-392.000 danskere lide af en depression. 

”Tallene understreger, at det er en sygdom, som rammer mange og som kan have store sociale konsekvenser for den enkelte person. Retningslinjen skal være med til at gøre opmærksom på de ikke-medicinske behandlingsmetoder, som har effekt på patienter med forskellige grader af depression – også dem der svært behandlelige”, siger formand for arbejdsgruppen, Ane Bonnerup Vind. 

Hvad er en depression? 

Unipolar depression defineres som en tilstand med flere samtidige symptomer, som har været til stede det meste af tiden, næsten hver dag, i de sidste 14 dage. De mest almindelige symptomer er bl.a. tristhed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, søvnbesvær og appetitforstyrrelser. Sværhedsgraden af en depression klassificeres som mild, moderat eller svær alt efter antal og intensitet af symptomer. 

Depression har ofte store sociale konsekvenser for den enkelte og fører til nedsat livskvalitet. Det tager som regel mellem 3-12 måneder før en person er ude af sin depression. 

Nye anbefalinger på området 

Den nationale kliniske retningslinje giver nye vidensbaserede anbefalinger med særligt fokus på brug af psykoterapi. For eksempel anbefales psykoterapi i kombination med medicinsk behandling til patienter med depression af moderat til svær grad. Retningslinjen forholder sig også til de gavnlige og skadelige virkninger ved tidlig opsporing af depression hos en bestemt gruppe af patienter, der er i særlig høj risiko, samt effekten af fysisk træning i behandlingen af depression. Retningslinjen kommer også ind på mindfulness-træning, samtaler/ samtaleterapi ved praktiserende læge og collaborative care til patienter med depression. 

Den nationale kliniske retningslinje skal dermed medvirke til at understøtte og optimere de ikke-medicinske behandlingsindsatser til patienter med depression på tværs af landet. Retningslinjen er faglig rådgivning og beskriver den videnskabelige viden på området, og anbefalingerne bygger på denne viden samt på en faglig arbejdsgruppes erfaring på området. Retningslinjen kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige vejledninger, anbefalinger med videre på området.

Links

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af unipolar depression