xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Kommunal indsats hjælper mennesker med angst og depression

Kurset ”’Lær at tackle angst og depression”’ er blevet evalueret, og evalueringen viser, at kurset har en positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer, samt på deres tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen.

23 JUN 2016

Kurset ”’Lær at tackle angst og depression”’ er blevet evalueret, og evalueringen viser, at kurset har en positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer, samt på deres tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Evalueringen viser også, at kurset ikke kan stå alene, men kan være et relevant tilbud, som supplement til de professionelle behandlingstilbud.

Angst og depression er alvorlige lidelser, der kan medføre store problemer for den enkelte. Samtidig kan de to sygdomme være en alvorlig hindring for at kunne leve et almindeligt selvstændigt liv, privat og på arbejdsmarkedet. Det anslås, at mellem 340.000 - 840.000 danskere har en angstlidelse, mens 100.-200.000 danskere lider af en depression i mild, moderat eller svær grad. Samtidig er det sygdomme med store samfundsmæssige omkostninger.

Som en del af satspuljeaftalen på sundhedsområdet 2011–2014 afsatte Regeringen og satspuljepartierne derfor midler af til at udvikle og evaluere et kursus, der skulle hjælpe borgere til bedre at kunne håndtere symptomer på angst og depression.

Evalueringen af kurset er nu gennemført for Sundhedsstyrelsen af EPOS, Århus Universitetshospital & Aarhus Universitet. Evalueringen er foregået som en videnskabelig undersøgelse, hvor borgerne er blevet fordelt ved lodtrækning i en gruppe, der fik plads på kurset og en kontrolgruppe.

Hovedresultatet af evalueringen er, at kurset har en sikker positiv effekt på deltagernes angst- og depressionssymptomer.  Deltagerne fik også en øget tiltro til at kunne håndtere og kontrollere deres symptomer i dagligdagen. Effekterne var små, men den positive effekt var stadig til stede ved den afsluttende måling tre måneder efter, at kurset var afsluttet.

853 borgere deltog i evalueringsprojektet fordelt på i alt 51 kursushold i 37 deltagende kommuner.

Læs: Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression – en randomiseret kontrolleret undersøgelse

En mindre gruppe borgere blev desuden interviewet om deres oplevelser på kurset.

Læs: Evaluering af satspuljeprojektet: Lær at tackle angst og depression- delrapport: en kvalitativ undersøgelse