xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Høring: National klinisk retningslinje for ikke-medicinsk behandling af depression

Sundhedsstyrelsen vil med retningslinjen sikre relevante tilbud om blandt andet psykoterapeutisk samtalebehandling og mindfulness-træning som tillæg til medicinsk behandling af depression.

01 MAR 2016

Sundhedsstyrelsen vil med retningslinjen sikre relevante tilbud om blandt andet psykoterapeutisk samtalebehandling og mindfulness-træning som tillæg til medicinsk behandling af depression. 

”Det er vigtigt at have opmærksomhed på, at behandling af depression kan være andet og mere end behandling med medicin, og det er håbet at retningslinjen vil understøtte en sådan opmærksomhed” siger overlæge Ane Bonnerup Vind, formand for arbejdsgruppen. 

Hvert år oplever 61.000 voksne for første gang en depression. Mere end halvdelen af dem, vil blive ramt af depression igen, og 10-30 % risikerer at udvikle en kronisk tilstand med vedvarende eller flere tilbagevendende depressioner. 

Risikoen for at få en depression i løbet af livet er omkring 17-18 %, – og hvis man ser hen over et år vil mellem 280.000-392.000 danskere lide af en depression. 

Hvad er en depression? 

Unipolar depression defineres som en tilstand med flere samtidige symptomer, som har været til stede det meste af tiden, næsten hver dag, i de sidste 14 dage. Symptomerne strækker sig fra lettere nedtrykthed til svære symptomer, der kan stå i vejen for at leve et almindeligt hverdagsliv. 

De mest almindelige symptomer er bl.a. tristhed, nedsat lyst og interesse, nedsat energi og øget træthed, nedsat selvtillid, selvbebrejdelser, søvnbesvær og appetitforstyrrelser. Sværhedsgraden af en depression klassificeres som mild, moderat eller svær alt efter antal og intensitet af symptomer. 

Depression har ofte store sociale konsekvenser for den enkelte og fører til nedsat livskvalitet. Det tager som regel mellem 3-12 måneder før en person er ude af sin depression. 

Ensartet behandling

Den nye retningslinje har anbefalinger omkring brugen af forskellige terapiformer til behandling af depression, og mindfullness til forebyggelse af tilbagefald hos patienter med depression af moderat til svær grad. 

Den nationale kliniske retningslinje skal dermed være med til at sikre, at mennesker, der får en depression, hurtigt bliver hjulpet og modtager ensartet behandling af høj kvalitet på tværs af landet.

Retningslinjen er i høring frem til d. 23. marts 2016 kl. 12.00.

Link

Høringsmaterialet kan findes på Høringsportalen