xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Fire kommuner kan nu tilbyde kultur på recept

Sundhedsstyrelsen har nu udmøntet 7 mio. kroner til fire af de kommuner, der har søgt satspuljen Kultur på Recept, som blev opslået i marts i år. Formålet med puljen er at give kommunerne mulighed for at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere.

04 JUL 2016

Sundhedsstyrelsen har nu udmøntet 7 mio. kroner til fire af de kommuner, der har søgt satspuljen Kultur på Recept, som blev opslået i marts i år. Formålet med puljen er at give kommunerne mulighed for at udvikle og gennemføre kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere.

De kommuner, der har fået tildelt satspuljemidlerne, er Aalborg, Vordingborg, Nyborg og Silkeborg. Indtil udgangen af 2019 skal de fire kommuner arbejde med at tilbyde kulturelle tilbud til borgere med let til moderat depression, stress og angst.

”Det bliver interessant at se, hvordan og om det er muligt for de fire kommuner at få kulturelle tilbud til at indgå som en del af det forløb, man tilbyder langtidssygemeldte borgere,” siger projektleder i Sundhedsstyrelsen Tue Kristensen.

Med udgangspunkt i erfaringer fra Region Skåne skal kommunerne afprøve, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i de kommunale forløb, der bliver tilbudt langtidssygemeldte borgere med let til moderat depression, stress og angst. De erfaringer, der kommer ud af arbejdet, skal bruges til at udarbejde en model for, hvordan kulturelle aktiviteter kan indgå i rehabiliteringen af borgere i en dansk kontekst.

”Vi forventer at kunne høste nogle erfaringer fra pilotprojektet, som andre kommuner kan bruge som inspiration til, hvordan de kan organisere og tilbyde kulturelle aktiviteter til langtidssygemeldte borgere,” siger Tue Kristensen. 

Ansøgningsrunden blev udbudt d. 21. marts 2016 med ansøgningsfrist d. 18. maj 2016. Sundhedsstyrelsen havde ved ansøgningsfristens udløb modtaget i alt 11 ansøgninger til en samlet ansøgningssum af 35.525. 835,25 kroner. 

Læs mere om puljen