xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Faglig visitationsretningslinje for søvnapnø hos voksne

Sundhedsstyrelsen offentliggør en faglig visitationsretningslinje for symptomgivende obstruktiv søvnapnø hos voksne. Retningslinjen beskriver henvisningsveje for de personer, der skal have foretaget udredning og eventuel behandling for søvnapnø.

29 JUN 2015

Sundhedsstyrelsen offentliggør en faglig visitationsretningslinje for symptomgivende obstruktiv søvnapnø hos voksne. Retningslinjen beskriver henvisningsveje for de personer, der skal have foretaget udredning og eventuel behandling for søvnapnø.

Forekomsten af symptomgivende obstruktiv søvnapnø (OSA) bliver i dag vurderet til at være omkring 4 % blandt mænd og 2 % blandt kvinder, men tallet er formentlig højere. Søvnapnø ses især blandt ældre og overvægtige personer samt personer med anden sygdom.

Retningslinjen beskriver henvisningsveje for personer, der skal have foretaget udredning og eventuel behandling for søvnapnø for at sikre, at der henvises korrekt og til relevante behandlingsindsatser.

Den indledende vurdering af en person med symptomer på OSA foregår sædvanligvis i primærsektoren i almen praksis eller i andet regi, hvis personen i forvejen har kontakt dertil. Her er sygdomshistorien (anamnesen) særlig vigtig. Retningslinjen opstiller en række forhold, som kræver særlig opmærksomhed fx daglig søvnvarighed og forekomst af søvnapnø i familien.

Symptomgivende obstruktiv søvnapnø er en søvnrelateret vejrtrækningsforstyrrelse, som medfører periodevis nedsat vejrtrækning under søvn på grund af forskellige grader af obstruktion i øvre luftveje. Langt oftest skyldes lidelsen et søvnrelateret ustabilt svælg, og i nogle tilfælde tilbagetrukket underkæbe.

Antallet af vejrtrækningspauser og pausernes varighed siger noget om, hvor alvorligt den enkelte patient er ramt. Patientens symptomer omfatter typisk varierende grader af træthed, morgenhovedpine, koncentrationsbesvær, nattesved, natlige vandladninger og evt. nedtrykthed. Obstruktiv søvnapnø kan medføre forringet livskvalitet, øget sygelighed og dødelighed samt andre sociale, økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser.

Om visitationsretningslinjen

Den faglige visitationsretningslinje er udarbejdet ved hjælp af en projektgruppe med repræsentanter fra relevante sundhedsfaglige miljøer. Derudover er visitationsretningslinjen drøftet i en gruppe bestående af faglige repræsentanter fra hele landet og de fem regioner.

Visitationsretningslinjen har karakter af faglig rådgivning.

Link

Faglig visitationsretningslinje for symptomgivende obstruktiv søvnapnø hos voksne