xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Certificering af leverandører af friplejeboliger til rehabiliteringsforløb

Friplejeboligleverandører kan nu vælge at blive certificeret til at levere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

25 SEP 2015

Friplejeboligleverandører kan nu vælge at blive certificeret til at levere rehabiliteringsforløb efter servicelovens § 83 a.

Rehabiliteringsforløb er korterevarende, tidsafgrænset, individuelt, helhedsorienteret og tværfagligt. Det nærmere indhold samt omfanget af den hjælp og støtte, som indgår i et rehabiliteringsforløb vil variere i forhold til den enkelte borgers behov og resurser. Forløbet vil samtidig løbende skulle tilpasses udviklingen i borgerens funktionsevne (fysiske, psykiske og sociale).

Leverandører af friplejeboliger kan kun udleje friplejebolig til en borger, der er visiteret til et rehabiliteringsforløb, hvis leverandøren er certificeret til at levere ydelsen. Hvis en borger, der allerede bor i en friplejebolig, visiteres til et rehabiliteringsforløb, skal kommunalbestyrelsen levere ydelsen, indtil leverandøren er certificeret hertil.

Sundhedsstyrelsen kan behandle ansøgninger om certificering til rehabiliteringsforløb, så snart nye regler i bekendtgørelse om certificering af friplejeboligleverandører er trådt i kraft. Dette forventes at ske i begyndelsen af oktober 2015. Der kan løbende ansøges om certificering til rehabiliteringsforløb. Ansøgningerne behandles i den rækkefølge, de modtages.

Link

Ansøgningsskema og vejledning