xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Brug af Bismuth-afdækning til CT-undersøgelser frarådes

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder fraråder rutinemæssig brug af Bismuth-afdækning til reduktion af stråledosis til følsomme organer under CT-undersøgelser. Bismuth-afdækning kan føre til mangelfuld billedkvalitet og øget strålingsdosis til patienten.

11 DEC 2015

De nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder fraråder rutinemæssig brug af Bismuth-afdækning til reduktion af stråledosis til følsomme organer under CT-undersøgelser. Bismuth-afdækning kan føre til mangelfuld billedkvalitet og øget strålingsdosis til patienten.

Bismuth-afdækning kan ved korrekt brug reducere strålingsdosis til strålingsfølsomme organer såsom bryst, øjelinse og skjoldbruskkirtel under CT-skanninger. Afdækningen består af en blanding af Bismuth og Latex, som kan placeres som afdækning på patientens hud over et strålingsfølsomt organ. Herved vil afdækningen svække den røntgenstråling, der passerer igennem, og dermed reducere dosis til det pågældende organ. Brugen af Bismuth-afdækning medfører dog visse ulemper, og det opfordres derfor, at man overvejer alternative løsninger til at reducere doser til strålingsfølsomme organer.

For CT-skannere med automatisk eksponeringskontrol (AEC) kan brugen af Bismuth-afdækning medføre utilsigtede og uforudsigelige effekter – i værste fald medvirkende til en øget stråledosis til patienten. Dette skyldes, at AEC-systemer justerer skannerens output (dvs. strømstyrken til røntgenrøret) til patientens anatomi, med henblik på at opfylde brugerspecifikke krav til billedkvaliteten. Den øgede svækkelse af strålingen som følge af et Bismuth-skjold kan derfor påvirke dosis og/eller billedkvalitet for AEC-baserede CT-skanninger. Herudover kan afdækningen medføre billedartefakter og dårlig billedkvalitet for AEC- såvel som ikke-AEC-baserede CT-systemer. 

Der findes flere alternativer til brugen af Bismuth-afdækninger; AEC-systemer kan eksempelvis optimeres med henblik på at modulere røntgenrørets strømstyrke specifikt til de enkelte organer, således at strømstyrken (og dermed strålingsdosis) minimeres i anatomiske regioner, hvor strålingens svækkelse er lav (eksempelvis i thorax-regionen). Dette kan gøres uden at gå på kompromis med billedkvaliteten.

På baggrund af ovenstående anbefaler de nordiske strålebeskyttelsesmyndigheder, at brugen af Bismuth-afdækninger i forbindelse med CT begrænses i videst muligt omfang. Brugen af afdækninger frarådes i alle tilfælde, hvor CT-skannerens opførsel ikke er fuldt karakteriseret, og der opfordres til i stedet at benytte alternative metoder, såsom optimering af røntgenrørets strømstyrke ved hjælp af eksempelvis AEC.

Link

Statement fra de Nordiske Strålebeskyttelsesmyndigheder: Nordic position statement on the use of bismuth shielding for the purpose of dose reduction in CT scanning