xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Medfødte alkoholskader hos børn

06 MAJ 2013

Sundhedsstyrelsen holdt to temadage 2. og 3. maj om medfødte alkoholskader i samarbejde med Videncenter for Forebyggelse af Rusmiddelskader hos Børn. Formålet med temadagene var at give læger, jordemødre og andet fagpersonale viden, som de skal bruge i deres arbejde for at forebygge, begrænse og afhjælpe alkoholskader hos fostre og børn. 

Medfødte alkoholskader er både et menneskeligt og familiemæssigt problem. Det er også i høj grad et samfundsmæssigt problem, som ofte medfører udgifter til behandling og forskellige støtteforanstaltninger i opvæksten og for nogles vedkommende gennem hele livet.

De medfødte alkoholskader dækker over et bredt spektrum fra mindre skader til svære multihandicap og død. Skaderne kan være synlige som usynlige. Alkohol kan give misdannelser i alle barnets organer, inklusiv i barnets ansigtstræk, foruden væksthæmning og skader på hjernen. Skaderne kan vise sig som for eksempel højtliggende testikler, medfødt hjertefejl, læbe-ganespalte og som dårlig trivsel. De kan også optræde som forsinket udvikling, indlæringsproblemer, ADHD-lignende symptomer og adfærdsforstyrrelser. Hertil kommer, at børn med medfødte alkoholskader er i øget risiko for omsorgssvigt og overgreb. 

Fagpersoner, der har kontakt til kvinder i den fertile alder, vordende forældre, børn og børnefamilier, spiller en afgørende rolle for at undgå, begrænse og afhjælpe alkoholskader hos fostre og børn. Uanset om man arbejder i praksissektoren, den primære sundhedstjeneste, i hospitalsvæsnet eller i socialsektoren har man et professionelt ansvar for at medvirke til at forebygge, opspore og sætte en relevant indsats i gang over for familierne.

Alkohol og graviditet

Alkohol i graviditeten og konsekvenser for børnene

Anbefalinger om alkohol

Sundhedsstyrelsens anbefalinger om alkohol og graviditet:

  • Hvis du er gravid - undgå alkohol
  • Hvis du prøver at blive gravid - undgå alkohol for en sikkerheds skyld