xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Børn i alderen 2-6 år tilbydes vaccination mod influenza

Små børn kan blive rigtig syge med influenza. Og selv om de fleste børn heldigvis ikke bliver så alvorligt syge af influenza, at det kræver indlæggelse, giver influenza hvert år mange sygedage blandt børnene og deres pårørende. Fordi vi står i en særlig situation i år, hvor epidemien med covid-19 stadig er i gang, er det ekstra vigtig at forebygge al den sygdom, vi kan.

Influenza er en virusinfektion, der kan ramme alle, og for nogle kan sygdommen være særligt alvorlig og udvikle sig livstruende. Tilbuddet om vaccination af børn fra 2-6 år gælder indtil videre for denne influenzasæson, fordi den er helt særligt på grund af covid-19 epidemien. Både for at undgå at belaste sundhedsvæsenet og for at beskytte personer, der er i øget risiko.

Mindre børn spiller en stor rolle i spredningen af influenza i samfundet, da de er meget smitsomme, når de har influenza. Samtidig har de mange kontakter i løbet af en dag, som kan blive smittet, hvis de kommer i kontakt med barnet. Derfor kan vi ved at vaccinere børn i alderen 2-6 år forebygge mange influenzatilfælde i den samlede befolkning, herunder formodentlig også tilfælde i sårbare grupper, der kan blive alvorligt syge af influenza.

Trivsel er vigtig

Trivslen i mange børnefamilier har under epidemien været presset af mange hjemsendelser og sygedage. Ved at vaccinere de 2-6 årige, er håbet at kunne forebygge yderligere sygdom og bekymring i familierne og at forhindre fravær, isolation og brud på hverdagen blandt både børn, men også øvrige familiemedlemmer, som børnene kan smitte. Herunder de helt små søskende, som risikerer at blive alvorligt syge af influenza.

Derfor anbefaler Sundhedsstyrelsen, at børn i alderen 2-6 år tager imod det gratis tilbud om at blive vaccineret mod influenza.

Hos langt de fleste børn er influenza en mild infektion med et ukompliceret forløb. Men en lille andel af de smittede børn kan få komplikationer i luftvejene i form af nedre luftvejsinfektioner eller forværring af astma, som kan kræve, at man tilses af en læge og eventuelt indlægges. Det er dog sjældent, at børn dør af influenza.

Vaccination forebygger spredning af influenzavirus

Vaccination af børn på 2-6 år er med til at forebygge, at influenzavirus spreder sig i befolkningen. Børn rammes nemlig oftere af influenza end voksne, og fordi børn ovenikøbet udskiller virus i længere tid og i større mængder end voksne, smitter de flere. Ved at forebygge influenza hos børn kan vi derfor mindske risikoen for en regulær influenzaepidemi, og for at mange mennesker i ældre aldersgrupper bliver smittet og syge.

Det er især vigtigt, fordi vi ved, at influenzavacciner virker dårligere hos ældre personer, som altså ikke nødvendigvis vil være fuldt beskyttet mod influenza, selvom de er blevet vaccineret. Det skyldes, at immunforsvaret med alderen bliver dårligere til at skabe effektiv immunitet.

 

Information

Hvilken type vaccine bliver børnene tilbudt?

Vaccination mod influenza til børn gives som en næsespray, der sprøjtes op i hvert næsebor. Denne vaccine er specielt udviklet og godkendt til børn.

Vaccinen er en såkaldt levende, svækket vaccine, ligesom vi kender det fra MFR-vaccinen.

Levende svækkede vacciner indeholder hele viruspartikler – i dette tilfælde viruspartikler fra fire forskellige influenzastammer, der er behandlet, sådan at de ikke kan give sygdom hos raske personer.

Hos personer med svært nedsat immunforsvar kan levende svækkede vacciner dog i sjældne tilfælde forårsage infektion. Derfor skal de have en anden type vaccine.

Børn tilbydes også en levende svækket influenzavaccine i andre lande, fx Finland.

Læs om årets vaccine mod influenza

Skal alle børn have samme type vaccine?

Den vaccine, der gives som næsespray, må ikke gives til børn, der er allergiske over for de aktive stoffer eller et af de andre indholdsstoffer i vaccinen. Den må heller ikke gives til børn, der er allergiske over for gentamicin (en type antibiotika) eller for æg eller æggeproteiner. Vaccinen bør desuden ikke gives til børn med alvorligt svækket immunforsvar (fx børn med akut leukæmi) eller børn, der behandles med immunhæmmende medicin (fx højdosis kortikosteroider), eller med salicylater. Desuden bør den ikke gives til børn med svær astma eller kompromitteret vejrtrækning.

Hvis du er i tvivl, om dit barn kan tåle den vaccine, det tilbydes, anbefaler vi, at du taler med jeres praktiserende læge. Barnet kan i så fald blive vaccineret med en anden type vaccine. 

Hvilke bivirkninger kan influenzavaccination give?

De hyppigste bivirkninger forbundet med influenzavaccination gennem næsespray er milde og varer ikke længe. Bivirkninger kan være tilstoppet eller løbende næse, hovedpine, feber, muskelsmerter og nedsat appetit. Risikoen for alvorlige bivirkninger, såsom allergiske reaktioner, er meget lille og på niveau med andre børnevaccinationer.

Er der andre lande, som vaccinerer børn mod influenza?

Indtil nu har kun børn i særlig risiko, f.eks. pga. kronisk sygdom, fået tilbudt gratis influenzavaccination i Danmark. Flere andre lande har i flere år anbefalet eller tilbudt influenzavaccination til børn, herunder Finland, USA, England, Australien og Canada. Her er der registreret mindre influenzasmitte som følge af vaccinationen til børn. Vaccinationen, som tilbydes her i Danmark, har igennem en årrække været anvendt i bl.a. det engelske og finske vaccinationsprogram.

Hvor skal børn vaccineres?

Børn kan blive vaccineret hos deres egen læge eller på en privat vaccinationsklinik eller et apotek, der tilbyder det.
Opdateret 30 SEP 2021