xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Godt spottet: Symptomer på type 2-diabetes

Insulin sørger for, at sukker kan komme fra blodbanen og ind i cellerne hvor det fungerer som brændstof. Type 2-diabetes skyldes oftest nedsat følsomhed (resistens) for insulin i leveren og muskelvævet.

Gå til introside: Godt spottet

Når sukkeret ikke optages normalt i cellerne, forbliver det i stedet i blodbanen, hvilket giver forhøjet blodsukker og kan give en række komplikationer som f.eks øjensygdom og hjertesygdom.

I dag lever ca. 60.000 danskere med uopdaget type 2-diabetes, og ca. 35-50 % af dem, der diagnosticeres med type 2-diabetes, har allerede udviklet komplikationer på diagnosetidspunktet.

Ved at være opmærksom på symptomer på type 2-diabetes kan du bidrage til, at borgere, der har type 2-diabetes, kan opdages så tidligt som muligt.  Det sikrer, at borgeren hurtigst muligt får den rette behandling, så risikoen for komplikationer mindskes. På den måde øger det muligheden for, at borgeren kan leve et godt liv med sin sygdom.

Der findes en række symptomer på type 2-diabetes, men følgende symptomer bør du være særligt opmærksom på. Læs mere om symptomerne på type 2-diabetes nedenfor: 

Hyppig vandladning/øget tørst

 

Hvis sukkeret i blodet ikke optages korrekt i cellerne, vil sukkerniveauet i blodet stige. Et for højt blodsukker betyder, at mere sukker skal udskilles i urinen. Da sukker binder væske, vil det give mere hyppig vandladning, dehydrering og øget tørst.

 

Syns- eller føleforstyrrelser

 

Borgere med diabetes kan opleve syns- eller føleforstyrrelser. Det kan både skyldes en umiddelbar reaktion på det lave eller meget høje blodsukker. Syns- eller føleforstyrrelser kan også være udtryk for komplikationer ved diabetes, og borgeren bør uanset hvad tilses af en læge.

 

 

Infektioner i hud og slimhinder

 

Hvis sukkeret i blodet ikke optages korrekt i cellerne, vil sukkerniveauet i blodet stige. Det høje sukkerniveau stimulerer væksten af bakterier, som kan føre til infektioner.

 

Vanskelig heling af sår

 

Hvis sukkeret i blodet ikke optages korrekt i cellerne, vil sukkerniveauet i blodet stige. Et for højt blodsukker kan med tiden skade nervesystemet og blodomløbet samt hæmme evnen til sårheling.

 

Urinvejsinfektioner

 

Hvis sukkeret i blodet ikke optages korrekt i cellerne, vil sukkerniveauet i blodet stige. Et for højt blodsukker betyder, at mere sukker skal udskilles i urinen. Det høje sukkerniveau i urinen kan stimulere vækst af bakterier og derved føre til infektioner i urinvejene.

 

Risikofaktorer for udvikling af type 2-diabetes

 

Der findes forskellige faktorer, som øger risikoen for at udvikle type 2-diabetes. Nogle af disse risikofaktorer kan der handles på, så sygdommen forebygges.

Ved også at være opmærksom på risikofaktorerne kan du bidrage til, at type 2-diabetes så vidt muligt undgås.   

Høj alder

 

Med alderen kan der for mange borgere opstå fysiske skavanker. Ældre borgere er i højere grad disponeret for overvægt og forhøjet blodtryk, som i visse tilfælde kan føre til type 2-diabetes. Mere end halvdelen af borgere med type 2-diabetes er over 50 år (Sundheds- og Ældreministeriet 2017. Den Nationale Diabeteshandlingsplan).

Diabetes i familien eller diabetes under graviditet

 

Type 2-diabetes er arveligt. Hvis ens forældre har type 2-diabetes, er risikoen for selv at udvikle sygdommen ca. 40 %. Hvis begge forældre har type 2-diabetes, er risikoen for at udvikle sygdommen 80 % (kilde: Diabetesforeningen). Udvikling af type 2-diabetes handler ikke kun om arvelighed, men også om den livsstil, man har.

Graviditetsdiabetes opstår i 2-3 % af alle graviditeter. Graviditetsdiabetes skyldes hovedsageligt overvægt, men kan også forekomme blandt normalvægtige kvinder. Der er markant øget risiko for udvikling af type 2-diabetes senere i livet blandt kvinder, der har haft graviditetsdiabetes. Efter ti år har op mod halvdelen af kvinder med graviditetsdiabetes udviklet type 2-diabetes (Dansk Selskab for Obstetrik og Gynækologi).

Overvægt

 

Overvægt er risikofaktor for en lang række tilstande og sygdomme, herunder type 2-diabetes. Ca. 80 % af borgere med type 2-diabetes er også overvægtige. En livsstil med sunde mad- og måltidsvaner samt fysisk aktivitet kan medvirke til at reducere overvægt, hvilket samtidig kan reducere risikoen for at udvikle type 2-diabetes.

Type 2-diabetes forekommer også hos borgere med normalvægt. Det ses særligt ved et lavt niveau af fysisk aktivitet og usunde mad- og måltidsvaner.

 

Etnicitet

 

Visse etniske grupper har en øget risiko for at udvikle type 2-diabetes som følge af genetiske og kulturelle faktorer. Statistik viser, at risikoen for type 2-diabetes er højere hos borgere med især pakistansk, tyrkisk og somalisk baggrund sammenlignet med personer med etnisk dansk baggrund (Sundhedsstyrelsen 2017. Anbefalinger for tværsektorielle forløb for mennesker med type 2-diabetes).

 

Lav fysisk aktivitet

 

Fysisk inaktivitet kan øge risikoen for at udvikle overvægt og type 2-diabetes. Fysisk aktivitet og sunde mad- og måltidsvaner reducerer modsat risikoen for at udvikle type 2-diabetes og overvægt (Sundhedsstyrelsen).

 

Rygning

 

Rygning er den enkeltestående faktor, som har størst betydning for danskernes sundhed, og uanset hvor meget, man ryger, øges risikoen for helbredskomplikationer og alvorlige følgesygdomme. Blandt rygere er der en højere forekomst af type 2-diabetes, ligesom rygning øger risikoen for udvikling af følgesygdomme som hjerte-kar-sygdomme (Sundhedsstyrelsen 2018. Danskernes sundhed – den nationale sundhedsprofil 2017).

 

 

Behandling med psykofarmaka eller binyrebarkhormon

 

Indtagelse af visse typer af medicin, herunder særligt psykofarmaka og binyrebarkhormon, kan give forhøjet risiko for at udvikle type 2-diabetes. Blandt andet derfor har borgere med psykiske lidelser en høj risiko for at udvikle type 2-diabetes.

 

Opdateret 07 NOV 2019