xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Inspektorordning

Sundhedsstyrelsens inspektorordning blev indført for alle lægelige uddannelsessteder i 2001. Via en række årlige inspektorbesøg på sygehusafdelinger med uddannelseslæger tilknyttet er ordningen med til at udvikle og sikre en høj, ensartet kvalitet i videreuddannelsen i et omskifteligt sundhedsvæsen.

Sundhedsstyrelsens Inspektorordning koordinerer årligt en række inspektorbesøg. De to tandlægelige specialer er kommet med i Inspektorordningen på linje med de 39 lægelige specialer. Ved inspektorbesøg på afdelinger og institutter, som varetager tandlægelig videreuddannelse, anvendes samme instrukser, rapportskabeloner mv.

Der deltager omkring 300 inspektorer og 75 juniorinspektorer i ordningen, der besøger omkring 450 uddannelsesafdelinger i Danmark, heraf nogle i styrelser, regioner og kommunale forvaltninger. Inspektorbesøg planlægges efter behov således, at de afdelinger, der har mest behov for et besøg, prioriteres.

Sundhedsstyrelsens inspektorordning har siden oprettelsen været et redskab til at kontrollere og udvikle videreuddannelsen af læger.

Inspektorbesøget

Afdelinger, der tilbyder videreuddannelse til læger eller tandlæger, planlægges at få besøg hvert 4. år. Hvis uddannelsen har brug for forbedringer, prioriteres det at afdelingen får besøg oftere.

Forud for besøget skal afdelingen udfylde en selvevalueringsrapport. Ved selve besøget deltager mindst to inspektorer, som gennemfører interviews med relevante faggrupper. Inspektorerne analyserer de uddannelsesmæssige procedurer og rutiner og udarbejder en rapport med forslag til indsatsområder.

Følgegruppen for Inspektorordningen

Inspektorordningen har en følgegruppe, der drøfter de overordnede erfaringer og rammer for Inspektorordningen samt muligheder for at udvikle ordningen fremover.

Følgegruppen består af repræsentanter for Danske Regioner, Den Almindelige Danske Lægeforening, Dansk Medicinsk Selskab, Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse, Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Sundhedsstyrelsen.

Materiale, der er relevant i forbindelse med inspektorbesøget

Tjenesterejser

Hotel bookes via vores rejseagent Carlson på 3363 7777. Ring for at lade dem håndtere bestilling af overnatning, transport, betaling m.m. Hotellet skal være på SKI aftalen.

Se oversigt over hoteller

Scroll ned på siden og tilgå listen via "Brug af aftalen" - fortsæt som anonym og udsøg på kortet.

Rejseafregning for juniorinspektorer og inspektorer

Inspektorkurser

Det lægefaglige selskab skal indstille én til Sundhedsstyrelsen, hvorefter man vil blive inviteret til et inspektorkursus. Kurset omfatter en indgående indføring i inspektorrollen, interviewteknik m.v. og praktiske forhold omkring inspektorbesøg, rapportskrivning m.m.

 

Næste inspektorkurser er:

12. - 13. juni 2024 (fuldt booket)

13. - 14. november 2024 (fuldt booket)

 

Der er endnu ikke aftalt kurser for 2025.

Inhabilitet

For at sikre, at der ikke kan sættes spørgsmålstegn ved hverken konklusioner eller læringsværdi af inspektorrapporterne og for at bibeholde tilliden til og samarbejdet omkring ordningen er det vigtigt, at inspektorerne fremstår og opfattes som uvildige og habile.

Hvornår er der tale om inhabilitet ved et inspektorbesøg?

Det er svært at definere præcis, hvornår der ved et inspektorbesøg opstår inhabilitet, men overordnet set er det i situationer, hvor inspektoren ikke kan bevare sin objektivitet og dermed ikke kan bibeholde en objektiv saglig holdning/ ikke kan træffe en objektiv saglig beslutning.

Forhold, der kan medføre inhabilitet er for eksempel:

-                                   At man er i nær familie

-                                   At man har/har haft en personlig uoverensstemmelse

-                                   At man har en særlig personlig eller økonomisk interesse

Det, at man er tidligere kollega eller bekendt fra studietiden vil normalt ikke medføre, at man er inhabil.

Hvad gør jeg, hvis jeg som inspektor/uddannelsessted er i tvivl, om der kan være tale om inhabilitet?

Idet det kan være svært at vurdere, om der er tale om inhabilitet, skal både inspektorer og uddannelsessteder ved tvivl kontakte sekretariatet for inspektorordningen, således at Sundhedsstyrelsen kan vurdere, om der i den konkrete sag er tale om inhabilitet og inspektoren dermed skal udskiftes.

Opdateret 29 MAJ 2024