xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan smitter ny coronavirus

Du smitter mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos en person, der er smittet, og til en anden persons luftveje eller slimhinder på én af følgende måder: 

1. Hvad er dråbesmitte?

En smittet person kan ved fx host, nys, råb, tale eller sang sprede dråber, der indeholder virus. Dråberne kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes næse eller mund. 

De større dråber falder til jorden inden for få meter, men de mindste dråber kan holde sig svævende i luften i længere tid. Smitte gennem luft som små og større dråber sker mest ved tæt kontakt gennem længere tid. 

Ved dårligt luftskifte er der flere dråber i luften, og små dråber har i den sammenhæng gode forhold for at blive i luften i længere tid. Der er derfor større risiko for smitte ved at opholde sig indendørs, og hvis man er mange samlet i mindre lokaler med dårlig ventilation.

2. Hvad er kontaktsmitte?

En smittet person kan overføre virus fra egne slimhinder, fx spyt eller snot, til hænderne og dermed viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund (direkte kontaktsmitte).

En smittet person kan også smitte videre gennem genstande (indirekte kontaktsmitte). Det kan ske, hvis personen ved host, nys eller råb, eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller fælles kontaktpunkter som fx håndtag, gelændre, kontakter, bestik m.v. Den næste person, der rører ved samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Denne smittemåde spiller sandsynligvis en mindre rolle ved ny coronavirus.

Læs anbefalingerne

Forebyggelse af smittespredning

Opdateret 29 APR 2021