xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
English

Særligt om børn

Børn skal som udgangspunkt følge de samme anbefalinger som voksne. Der er dog visse forhold, som det er godt at være opmærksom på.

Børn bliver ofte forkølede eller får andre smitsomme sygdomme. Det er derfor kun naturligt, at du kan være i tvivl om barnet har fået COVID-19, om du må sende barnet i skole, om barnet skal testes osv.  

Børn og COVID-19

Symptomer på COVID-19 hos børn

Børn får som regel ingen eller kun milde symptomer, hvis de bliver smittet med ny coronavirus. 

Men hvis de udvikler symptomer, vil de ofte føle sig syge, blive trætte og slappe, og ikke lege og deltage i aktiviteter som de plejer. Herudover er symptomerne de samme som hos voksne, typisk: 

  • Tør hoste
  • Feber
  • Almen utilpashed

De kan også have luftvejssymptomer, fx ondt i halsen, forkølelse mv. eller andre symptomer, som fx diarré. Men de behøver ikke at have alle symptomerne på én gang, og især hos børn kan de være meget milde.

Læs også:

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  
Til dig, der har symptomer på COVID-19 

 

Er snotnæse tegn på COVID-19?

Det er helt almindeligt, at næsen løber med klart snot, når barnet er ude i koldt vejr eller hvis det græder. Hvis det er det eneste symptom, dit barn har, skal du ikke mistænke COVID-19. Men hvis barnet virker sygt, slattent og træt og har symptomer, fx masser af gulgrønt snot, sygdomsfølelse og hoste, bør du holde det hjemme fra  skole eller dagtilbud. 

Hvis dit barn virker sygt og har symptomer, som giver mistanke om COVID-19, eller er du i tvivl, bør du ringe til egen læge for at få en vurdering og evt. en henvisning til test.

Læs også:

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  
Til dig, der har symptomer på COVID-19 

 

Test af børn

Børn kan, ligesom voksne, blive testet for COVID-19 ved, at der tages en prøve fra svælget med en særlig vatpind.
Hvis dit barn virker sygt, og har symptomer, som giver mistanke om COVID-19, bør du ringe til egen læge mhp. vurdering og evt. henvisning til test.

Hvis dit barn ikke har symptomer og skal testes – fx hvis barnet er blevet sendt hjem og skal testes, fordi der er smitte på skolen eller i daginstitutionen – kan du selv booke tid til test på coronaprover.dk uden en henvisning fra en læge. Hvis barnet er under 2 år gammelt, skal det dog altid henvises via egen læge.

Hvis du umiddelbart ikke har mistanke om, at dit barn har COVID-19 og du vurderer, at det kan være ubehageligt for dit barn at blive testet, eller hvis dit barn ikke vil samarbejde om at blive testet, kan du vælge ikke at teste dit barn. Det vigtigste er, at du holder barnet hjemme, indtil det er rask igen.

Det er tit den samme sygdom, der går på omgang i samme familie. Så hvis flere i familien er syge eller bliver syge, er det en god idé, at de voksne lader sig teste.

Hvis barnet er nær kontakt, og du vælger ikke at teste barnet, skal du holde barnet hjemme indtil 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. 

Er du i tvivl om dit barns tilstand, og hvordan du skal forholde dig til dit barns symptomer, kan du ringe til din egen læge.

Læs også:

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

 

Hvis et barn bliver testet positiv for ny coronavirus

Der gælder de samme forholdsregler for børn, som er testet positive for ny coronavirus, som for voksne.
Det betyder, at børn med symptomer skal isoleres indtil 48 timer efter, at symptomerne helt er forsvundet. Hvis barnet ikke har symptomer, skal du holde barnet isoleret indtil 7 dage efter, at testen blev taget.

Husk på, at børn har behov for omsorg og tæt kontakt som kram og trøst, og at det er vigtigere end at holde afstand. Men vær ekstra opmærksom på god hygiejne og rengøring. 

Læs også:

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus  Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

 

Børn som nære kontakter

Børn, som er nære kontakter, skal holdes hjemme og testes to gange. Barnet kan komme i dagtilbud/skole, hvis den første test er negativ og barnet ikke har symptomer. Vær dog opmærksom på at barnet stadig skal have foretaget anden test to dage efter den første test. Hvis barnet derimod bliver testet positiv, skal du lade være med at sende barnet i skole/dagtilbud indtil 7 dage efter, at testen blev taget. Hvis barnet udvikler symptomer, skal du holde det hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

Læs også:

Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus. Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

Man kan vælge at lade være med at teste børn under 12 år, som er nære kontakter og ikke har symptomer, da det kan være ubehageligt for dem at få taget testen. I stedet skal du holde barnet hjemme i 7 dage efter, at den sidste nære kontakt fandt sted. Hvis barnet ikke har fået symptomer i de 7 dage, kan barnet igen møde i dagtilbud/skole. Hvis barnet udvikler symptomer, skal du holde det hjemme indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet.

 

Hvordan andre i husstanden skal forholde sig, hvis et barn bliver syg

Forældre og søskende til et barn, som er hjemme med symptomer, der kan være COVID-19, men som endnu ikke er testet eller ikke bliver testet, behøver ikke selv blive hjemme. De kan godt gå på arbejde, i skole, ud og handle osv. 

Alle i husstanden bør dog holde afstand til den, der er syg, så godt som det kan lade sig gøre. Børn har selvfølgelig behov for omsorg og kontakt som kram og trøst, og dette er vigtigere end at holde afstand. Herudover skal alle i husstanden være særligt opmærksomme på god hygiejne og rengøring, og om de selv udvikler symptomer. 

Hvis et barn bliver testet positiv, bliver alle medlemmerne af husstanden betragtet som nære kontakter, og de bør med det samme gå i selvisolation og blive testet, uanset om barnet har symptomer eller ej. 

Læs også:

Til dig, der er testet positiv for ny coronavirus 
Til dig, der er nær kontakt til en person, der er testet positiv for ny coronavirus. 
Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

 

Hvornår kan barnet komme i skole/dagtilbud?

Syge  børn skal ikke i skole eller dagtilbud. 

Et barn, som føler sig syg og virker sygt, sløvt og slapt, skal altså blive hjemme fra skole og dagtilbud, indtil det er rask, så det ikke smitter de andre børn. Det gælder uanset, om der er tale om COVID-19 eller en anden smitsom sygdom. 

Som udgangspunkt bliver barnet betragtet som rask, når det virker frisk og leger som normalt, når det ikke længere har symptomer og kan deltage i de sædvanlige aktiviteter, fx udflugter og leg udendørs, uden at kræve særlig omsorg eller pasning. Det er barnets almene tilstand, som er afgørende for vurderingen af, hvornår det er sygt, og ikke enkelte symptomer. Børn bør dog aldrig komme i skole/dagtilbud, hvis de har feber.

Det er helt almindeligt, at næsen løber med klart snot, når man er ude i koldt vejr, når børn er ude og lege, eller hvis barnet græder. Sådan en type snot er der ingen grund til at holde barnet hjemme for. Hvis dit barn kun er snottet og har løbenæse med klart snot og lidt nys og ellers virker frisk og leger som normalt, er der altså ikke grund til at holde det hjemme fra skole/dagtilbud. 
Barnet kan også hoste lidt i en periode, når det lige har været forkølet.  Hvis barnet i øvrigt virker rask og frisk, kan det godt komme i skole/institution.

Hvis barnet derimod virker sygt, slattent og træt og har symptomer, fx masser af gulgrønt snot, sygdomsfølelse og tiltagende hoste, bør du holde det hjemme og ikke sende det  i skole eller institution. 
Hvis barnet er testet positiv for ny coronavirus og har symptomer, skal du ikke sende barnet i dagtilbud/skole indtil 48 timer efter, at symptomerne er forsvundet. Hvis barnet er testet positiv, fx som nær kontakt, men ikke har symptomer, skal du vente med at sende det afsted til 7 dage efter testen er taget. 

Hvis testen er negativ er barnet ikke smittet med ny coronavirus. Men du bør alligevel holde barnet hjemme fa skole/dagtilbud, indtil det er helt rask.

Børn, som er nære kontakter, kan komme i dagtilbud/skole, hvis den første test er negativ, og barnet ikke har symptomer.

Læs også: 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

 

 

Smittetilfælde i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge

Børn kan have svært ved at holde afstand, og de kan derfor sendes hjem, selv om de ikke har symptomer på sygdom, fx hvis de går i klasse eller er på stue med et barn, som er smittet med ny coronavirus.

Læs mere om, hvordan du skal forholde dig, når dit barn er blevet sendt hjem fra skole/dagtilbud i: 

Har dit barn symptomer, der kan være COVID-19, eller er der smitte i dit barns dagtilbud eller skole?  

Læs mere om, hvordan man håndterer smittetilfælde i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge er beskrevet i:

Information om forholdsregler ved tilfælde af COVID-19 i skoler, dagtilbud og andre tilbud til børn og unge.

 

Opdateret 09 SEP 2020