xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan smitter ny coronavirus

Du smitter formentlig mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Se filmen Hvordan smitter ny coronavirus

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos én, der er smittet, og til en andens person luftveje eller slimhinder på én af følgende måder:

Dråbesmitte

En smittet person kan ved fx host, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus. Dråber, der på den måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes næse eller mund. Hvis den smittede person har symptomer, antages det, at mængden af dråber, og dermed smitterisikoen er større. 

De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand. De mindste dråber, kaldet mikrodråber, kan dog holde sig svævende i luften i længere tid. 

Ved dårligt luftskifte er der flere dråber i luften, og mikrodråber har i den sammenhæng gode forhold for at blive i luften i længere tid. Der er derfor større risiko for smitte ved at opholde sig indendørs, og hvis man er mange samlet i mindre lokaler. 

Kontaktsmitte

En smittet person kan overføre virus fra egne slimhinder, fx spyt eller snot, til hænderne og dermed viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

En smittet person kan også smitte videre gennem genstande Det kan ske, hvis personen ved host, nys eller råb, eller ved berøring med urene hænder, afsætter virus på genstande eller fælles kontaktpunkter som fx håndtag, gelændre, kontakter, bestik m.v. Den næste person, der rører ved samme flade, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund. 

Læs anbefalingerne

Forebyggelse af smittespredning

Opdateret 29 APR 2021