xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Senfølger efter COVID-19

Langt de fleste personer med COVID-19 får milde symptomer, og bliver raske igen i løbet af 2-3 uger uden behandling. Enkelte oplever dog forskellige følger efter deres sygdomsforløb med COVID-19.

Sundhedsstyrelsen har lavet anbefalinger til organisering og faglige indsatser ved senfølger efter COVID-19.

Læs anbefalingerne

Senfølger efter COVID-19

 

Om senfølger efter COVID-19

Hvad er senfølger efter COVID-19?

Størstedelen af de personer, som har haft COVID-19, bliver raske igen og kan vende tilbage til en normal hverdag efter noget tid. Men nogle personer oplever symptomer i længere tid ud over de 2-3 uger, efter de er blevet syge med COVID-19. Det kan fx være træthed, åndenød, muskelsmerter, brystsmerter, hoste og tab af smags- og lugtesans.

For nogle, vil generne have en varighed, der gør, at man definerer det som senfølger. Symptomerne påvirker den enkelte person meget forskelligt. Nogle vil kunne fortsætte deres hverdag, som de plejer. Andre vil opleve påvirket funktionsniveau, hvor der vil være ting, som de ikke kan gøre, i samme omfang som tidligere. 

Hvem får senfølger efter COVID-19?

Senfølger ses både hos personer, der har haft et mildt sygdomsforløb, og hos personer der har haft et alvorligt sygdomsforløb med indlæggelse, og som eventuelt har været i intensiv behandling og i respirator.

Senfølger kan forekomme i alle aldersgrupper, og ses både hos personer med kroniske sygdomme og hos personer, som ikke fejlede noget før, de fik COVID-19. 

Hvor meget ved vi om senfølger?

Da COVID-19 er en ny sygdom, er der stadig begrænset viden og forskningsresultater omkring senfølger efter COVID-19. Det er derfor endnu ikke klart, hvorfor nogle mennesker oplever senfølger efter COVID-19, og andre ikke gør. Det er dog ikke et nyt fænomen, da der tilsvarende er beskrevet langvarige følger efter andre typer af coronavirus, som SARS og MERS.

Det er for tidligt at sige noget om varigheden af senfølgerne, men vurderingen er, at de aftager gradvist i langt de fleste tilfælde, selvom det kan tage en rum tid. Der er ikke noget der tyder på, at man ikke kan komme sig helt. 

Der er i Danmark iværksat flere projekter med henblik på at indsamle viden om senfølger.

 

Kan jeg blive behandlet for senfølger?

De fleste, der får senfølger, vil opleve, at senfølgerne gradvist forsvinder igen. Nogle behøver ikke behandling eller hjælp fra sundhedsvæsenet, mens andre har brug for et kort forløb, hvor de fx bliver set af den praktiserende læge og måske får brug for opfølgende hjælp i kommunen i form af genoptræning.

Der kan dog også være et mindre antal, som får længere og mere komplekse senfølger, og de kan få brug for en tværfaglig indsats på sygehuset – i såkaldte COVID-19 senfølgeklinikker. 

Hvordan kan jeg vide, om de symptomer jeg har skyldes senfølger efter COVID-19?

I begyndelsen af pandemien blev patienter med milde symptomer, der kunne være tegn på COVID-19 tilrådet at gå i selvisolation, uden at de i alle tilfælde blev testet. Der vil derfor være personer, der har haft symptomer på COVID-19, men som i forbindelse med sygdomsforløbet ikke blev testet, og som derfor aldrig har haft en positiv test. Nogle af disse personer kan stadig godt opleve symptomer, der er forenelige med COVID-19 senfølger.

Hvis du ikke er blevet testet, men tidligere har haft symptomer, der er forenelige med COVID-19, og du efterfølgende oplever symptomer, der kan være senfølger, vil lægen foretage en konkret, samlet klinisk vurdering. Her vil lægen vurdere, om det er overvejende sandsynligt, om de symptomer du har, kan anses for at være senfølger efter en COVID-19 infektion. 

 

Hvor kan jeg henvende mig, hvis jeg tror, jeg har senfølger?

Hvis du har symptomer, der mistænkes for at være senfølger efter COVID-19, kan du tage kontakt til din egen læge for at få en indledende vurdering. 

Egen læge kan færdigbehandle de patienter, som oplever lette senfølger – både tidligere indlagte og tidligere ikke-indlagte patienter.

Ved uventede og /eller komplekse og langvarige senfølger kan egen læge henvise til yderligere udredning på sygehuset. 

 
Opdateret 09 NOV 2020