xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan smitter ny coronavirus

Du smitter formentlig mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos én, der er smittet, og til en andens persons øjne, næse eller mund på én af følgende måder:

Dråbesmitte

En smittet person kan ved fx host, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus. Dråber, der på den måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes øjne, næse eller mund. De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand. 

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte kan ske både ved direkte og indirekte kontakt. 

Ved direkte kontakt kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host eller nys, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus på overflader, som fx håndtag, gelændre mv. Den næste person, der rører ved  overfladen, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund. 

Læs pjecen

Forebyggelse af smittespredning

Se hvordan ny coronavirus smitter, hvor farlig den er, og hvor stor risikoen er for at blive smittet i vores film:

Hvordan smitter ny coronavirus? (filmen er under opdatering)

Hvor farlig er ny coronavirus? (filmen er under opdatering)

Hvor stor er risikoen for at blive smittet? (filmen er under opdatering)

Opdateret 09 OKT 2020