xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sådan smitter ny coronavirus

Du smitter formentlig mest, hvis du har symptomer, men du kan også smitte andre, hvis du ikke har symptomer.

Ny coronavirus smitter på samme måde som bl.a. forkølelse og influenza ved at virus overføres fra luftvejene hos én, der er smittet, og til en andens persons øjne, næse eller mund på én af følgende måder:

Dråbesmitte

En smittet person kan ved fx host, nys eller råb sprede dråber, der indeholder virus. Dråber, der på den måde slynges ud i luften, kan indåndes af en anden person, og afsætte sig i dennes øjne, næse eller mund. De fleste dråber antages at falde til jorden inden for få meter, og generelt falder risikoen for dråbesmitte derfor ved at holde afstand. 

Dårligt luftskifte øger risikoen for dråbesmitte gennem luften, både ved at øge dråbetætheden og ved at øge dråbernes opholdstid i luften. Derfor er der generelt større risiko for smitte ved indendørs ophold, når der fx er mange mennesker i små lokaler og ved langvarigt ophold uden udluftning.

Kontaktsmitte

Kontaktsmitte kan ske både ved direkte og indirekte kontakt. 

Ved direkte kontakt kan en smittet person overføre eget spyt eller snot til sine hænder, og viderebringe smitte til andre fx ved håndtryk. Den næste person kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund.

Ved indirekte kontakt kan en smittet person ved host, nys eller råb, eller ved berøring med urene hænder, afsætte virus på overflader, som fx håndtag, gelændre mv. Den næste person, der rører ved  overfladen, kan så føre smitte til egne slimhinder i øjne, næse eller mund. 

Læs anbefalingerne

Forebyggelse af smittespredning

Se filmen:

Hvordan smitter ny coronavirus? (er under opdatering)

Opdateret 22 JAN 2021