xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anbefalede forløbstider ved pakkeforløb for kræft

For nogle former for kræft har Sundhedsstyrelsen beskrevet særlige forløb, som sikrer hurtig og ensartet undersøgelse og behandling på tværs af landet af alle patienter med samme kræftform. De kaldes pakkeforløb for kræft.

Der findes omkring 30 pakkeforløb for kræft, som samlet set dækker ca. 40 kræftformer. Et pakkeforløb for kræft beskriver de typiske symptomer ved den mistænkte kræftsygdom og giver et overblik over de undersøgelser, behandlinger og anden hjælp, som du som patient, kan tilbydes. Forløbstiderne er anbefalinger til hospitalsafdelingernes planlægning af undersøgelses- og behandlingsforløb. Det er ikke, som maksimale ventetider, en patientrettighed.

Der er kun udarbejdet pakkeforløb for nogle kræftformer, og ikke alle patienter, som skal undersøges eller behandles for kræft, skal undersøges eller behandles i et pakkeforløb for kræft. 

Pakkeforløbet beskriver:

  • hvilken afdeling mv., der har ansvar for de forskellige delelementer i dit forløb og
  • anbefaler, hvor lang tid (forløbstid) de forskellige delelementer i dit forløb bør tage, fra du henvises og frem til din behandling.

Forløbstiderne afspejler tiderne, de enkelte undersøgelser og procedurer forventes at tage, når der ikke tilstøder komplikationer og varierer fra pakkeforløb til pakkeforløb, da disse er tilpasset efter den enkelte kræftsygdom.

Hvis din læge har mistanke om, at du kan have en kræftsygdom, der er et pakkeforløb for, vil din læge skrive dette i henvisningen til hospitalet sammen med en beskrivelse af dine symptomer. Det er vigtigt, at alle nødvendige informationer er beskrevet grundigt, så lægen på hospitalet har al den information, som er nødvendig for at vurdere henvisningen. 

Har du ikke har alle symptomerne, som er beskrevet i et pakkeforløb, kan din læge og lægen på hospitalet alligevel godt vurdere, at der kan være mistanke om kræft, og at du skal undersøges i et pakkeforløb. Din læge og lægen på hospitalet skal altid foretage en individuel vurdering af, hvilket undersøgelses- eller behandlingsforløb, der er bedst for dig.

I figuren nedenfor ses de anbefalede forløbstider for pakkeforløb for kræft.

Du kan læse mere om pakkeforløb for kræft og de anbefalede forløbstider for de enkelte kræftformer i oversigt over pakkeforløb for kræft Her finder du også nærmere beskrivelse af begreber, forløbstider og monitorering.

Opdateret 01 JUN 2023