xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværksmøder om de nye organisationsformer i ældreplejen

Sundhedsstyrelsen viderefører to netværk i Øst og Vest fra 2023 om nye organiseringsformer for ledere og medarbejdere fra alle landets kommuner og private leverandører på ældreområdet.

Sundhedsstyrelsen afholder netværksmøder med fokus på at dele viden og erfaringer primært i hjemmeplejen.

Formålet med netværksaktiviteterne er at skabe et forum, hvor I kan udveksle idéer, drøfte udfordringer og løsninger samt etablere solide og fortrolige relationer.

Hvad får I ud af at deltage?

  • Viden og erfaringer fra andre kommuner mv., der arbejder med nogle af de nye organiseringsformer, og du får mulighed for sparre med andre om udfordringer relateret til specifikke temaer.
  • Mulighed for at danne relationer med andre i tilsvarende roller.Mulighed for at reflektere over egen praksis samt få viden om konkrete redskaber og problemstillinger.

Målgruppe

Netværkene er for udviklingsmedarbejdere, projektledere eller leder i ældreplejen. Det er særligt relevant for dig som arbejder med omstillingen af hjemmeplejen herunder fx helhedspleje eller faste teams.

Du skal som udgangspunkt kunne deltage i alle tre møder.

Tid og sted

Der afholdes i alt tre fysiske netværksmøder i hvert netværk henholdsvis øst og vest i perioden fra juni – december 2024. Forvent at møderne varer ca. 4 timer.

Netværk øst

Ringsted Danhostel tirsdag den 11. juni 2024

Datoer for de to næste møder følger.

Netværk vest

Brande Remisen tirsdag den 4. juni 2024

Datoer for de to næste møder følger.

Tilmelding

Tilmelding foregår efter ”først til mølle ”-princippet. Sundhedsstyrelsen forbeholder sig retten til at prioritere i de tilmeldte deltagere, da der er begrænset antal pladser.

Der er frist for tilmelding i vest og øst den 10. maj

Netværk øst tilmelding: Netværksmøder om nye organisationsformer i ældreplejen (Øst) | Sundhedsstyrelsens Enhed for Ældre og demens (nemtilmeld.dk)

Netværk vest tilmelding: Netværksmøder om nye organisationsformer i ældreplejen (Vest) | Sundhedsstyrelsens Enhed for Ældre og demens (nemtilmeld.dk)