xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Konference om sundhedsberedskab

Sundhedsstyrelsen udgiver ny vejledning til planlægning af sundhedsberedskabet.

I anledning af den kommende udgivelse af ”Vejledning til planlægning af sundhedsberedskab” afholder Sundhedsstyrelsen, i samarbejde med Region Syd, en konference om sundhedsberedskab. Konferencen skal hjælpe regioner og kommuner med at tilrettelægge sundhedsberedskabet. Desuden præsenterer Sundhedsstyrelsen den nye vejledning ”Planlægning af sundhedsberedskabet”.

Målgruppe

Konferencen er målrettet sundhedsbredskabsplanlæggere fra regioner og kommuner, men kan også være relevant for faste samarbejdspartnere fra de fælleskommunale redningsberedskaber, nationale styrelser, politi og forsvar mv.

Program

Et mere detaljeret program følger, men på konferencen kommer vi, udover den nye vejledning, blandt andet rundt om:

  • Helhedsorienteret Beredskabsplanlægning
  • Plan for fortsat drift
  • Krisekommunikation
  • Risiko og sårbarhedsanalyser
  • Samarbejde mellem region og kommune samt på tværs af kommuner

Tilmelding

Konferencen afholdes som fysisk heldagsmøde kl.9.30 -16.15. den 31. maj i Vejle. Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Sundhedsstyrelsen forbeholder sig ret til, ved overbooking, at afvise interesserede, der tilmelder sig, men ikke tilhører målgruppen.

Tilmeldingsfrist er fredag den 12. maj 2023 kl. 12.00