xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Webinar vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade

Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Socialstyrelsen afholdt webinar om de seneste anbefalinger for voksne med erhvervet hjerneskade.

Webinaret havde fokus på Sundhedsstyrelsens tværsektorielle anbefalinger, Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse samt erfaringer fra puljeprojekter. 

Se eller gense webinaret vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade

Indhold

  • Velkomst v. sektionsleder Line Riddersholm
  • Fællesoplæg v. sektionsleder Line Riddersholm og kontorchef Sanna Dragholm 
  • Oplæg ved seniorkonsulent Trine Schow vedr. Sundhedsstyrelsens anbefalinger
  • Oplæg ved specialkonsulent Mette Lund Møller og specialkonsulent Camilla Højgaard Nejst vedr. Socialstyrelsens forløbsbeskrivelse
  • Fælles opsamling v. Sundhedsstyrelsen og Socialstyrelsen inkl. spørgerunde
  • Oplæg v. projektleder Karin Spangsberg Kristensen vedr. puljeprojektet inkl. spørgerunde: ’Den gode genoptræningsplan - ’GGOP’
  • Oplæg v. lektor Charlotte Glintborg vedr. puljeprojektet inkl. spørgerunde: ’Indtryk og udtryk’ - systematisk arbejde med brugertilfredshed i kommuner og regioner
  • Oplæg vedr. puljeprojektet inkl. spørgerunde: ’Udgående funktion fra sygehuse med højtspecialiseret funktion i neurorehabilitering’ v. projektleder Hanne Munk, projektmedarbejder Jon Damsager Lauesen og ledende terapeut Jacob Ahlgreen Gram. 
  • Afslutning v. sektionsleder Line Riddersholm 

Spørgsmål

Faglige spørgsmål til webinaret kan stilles til seniorkonsulent Trine Schow på e-mail: TRSC@SST.DK

Baggrund for webinaret

I 2017 udførte Sundhedsstyrelsen et servicetjek af genoptrænings- og rehabiliteringsindsatser til mennesker med hjerneskade. Servicetjekket indeholder 12 anbefalinger med formålet om at understøtte kommuner, regioner og sundhedspersonale i at løfte kvaliteten i indsatserne til mennesker med erhvervet hjerneskade, der ofte er i langvarige og sammensatte forløb på tværs af sektorer.

Der blev i perioden 2017-20 afsat 5 millioner årligt til en øget indsats til genoptræning af hjerneskadede. På webinaret vil flere af de initiativer der blev iværksat blive præsenteret.

Webinaret blev afholdt den 10. februar 2022.