xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Netværksdag om rehabilitering på ældreområdet i Næstved

Sundhedsstyrelsen inviterer til en inspirerende netværksdag om rehabilitering på ældreområdet den 6. december 2022 i Næstved, hvor der denne gang vil blive stillet skarpt på at styrke rehabilitering for borgere med demens.

Netværksdagen vil byde på en kombination af oplæg og gruppediskussioner med henblik på videns- og erfaringsudveksling mellem kommuner, private leverandører og Sundhedsstyrelsen.

På netværksdagen vil der være fokus på ét overordnet tema – nemlig rehabilitering for borgere med demens.

Deltagelse er gratis

Det er gratis at deltage på netværksdagen, men der er et begrænset antal pladser, og derfor fordeles pladserne efter først-til-mølle-princippet. For at gøre plads til flest muligt, vil vi gerne opfordre til at man ikke tilmelder sig mere end 4 personer fra samme organisation.

Hvem kan deltage?

Netværksdagen henvender sig til alle, som arbejder med rehabilitering efter § 83 a i hjemmeplejen eller på plejehjem, i enten i kommunalt eller privat regi.

Tilmelding

Tilmed dig netværksdagen her

Program

  • Morgenmad og registrering
  • Velkomst v. Sundhedsstyrelsen
  • Nyt fra Sundhedsstyrelsen
  • Oplæg v. Jette Thuesen om udfordringer og muligheder i en rehabiliterende tilgang til mennesker med en demenssygdom – efterfulgt af gruppevis erfaringsudveksling af rehabilitering i et demensperspektiv, herunder med fokus på kognitiv rehabilitering
  • Oplæg om erfaringer med at rehabilitere mennesker med demens på plejecentre -efterfulgt af gruppevis erfaringsudveksling om udfordringer og gode løsninger ift. de forskellige måder man kan gennemføre indsatsen på
  • Opsamling og tak for i dag