×

Udgivelser fra ÆldreForum

ÆldreForum er nedlagt med virkning fra 1. januar 2017

ÆldreForum var et uafhængigt, statsligt råd under Sundheds- og Ældreministeriet, som i 1996 blev nedsat for at følge og vurdere ældres vilkår i samfundet på alle ældrelivets områder.

ÆldreForum har udgivet en lang række publikationer med information, inspiration og debatskabende stof til en bred gruppe af modtagere, bl.a. ældre borgere, kommuner, regioner, ældreråd, ældreorganisationer, uddannelsesinstitutioner samt social- og sundhedspersonale på sygehuse, plejehjem, aktivitetscentre og i hjemmeplejen.

Udgivelser fra ÆldreForum er nu alene tilgængelige i elektronisk form.


Opdateret 30. november 2016