xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme

Det lovpligtige meldesystem omfatter en række alvorlige smitsomme sygdomme.

Listen over anmeldelsespligtige sygdomme omfatter over 50 smitsomme sygdomme, hvoraf nogle forekommer jævnligt i Danmark, mens andre ikke er set herhjemme i mange år.

Anmeldelsespligtige sygdomme anmeldes oftest både til Styrelsen for Patientsikkerhed og til Statens Serum Institut. Styrelsen for Patientsikkerhed kan iværksætte foranstaltninger, og Statens Serum Institut kan overvåge sygdomsudbredelsen i hele landet, og på den måde opdage epidemier og udbrud.

Også for smitsomme sygdomme uden anmeldelsespligt gælder det, at hvis der bliver observeret en usædvanlig udbredelse, skal lægen gøre Styrelsen for Patientsikkerhed opmærksomme på det. De forskellige instanser undersøger sammen, hvad der foregår, og gennem en fælles indsats bliver udbruddet forsøgt stoppet.

Det er læger og laboratorier, som konkret skal foretage anmeldelsen. 

Smitsomme sygdomme med cpr-baseret anmeldepligt Anmeldepligt Alment farlig sygdom
Mpox Telefonisk + skriftligt
Ja
Coronavirussygdom 2019 (covid-19) Laboratorie Ja
Kopper Telefonisk + skriftligt
Ja
Svær akut respiratorisk syndrom (SARS) Telefonisk + skriftligt Ja
Viral hæmorhagisk feber (Ebola, Lassa og Marburg)
Telefonisk + skriftligt Ja
Pest 
Telefonisk + skriftligt Ja
Difteri  Telefonisk + skriftligt

Kolera
Telefonisk + skriftligt + laboratorie

Tyfus (tyfoid feber) Skriftligt
Paratyfus
Skriftligt
Shigellose
Skriftligt + laboratorie

Polio
Telefonisk + skriftligt
Ja
Meningokoksygdom 
Telefonisk + skriftligt
Tuberkulose 
Skriftligt

Hepatitis A (smitsom leverbetændelse)
Skriftligt
Salmonella-infektioner
Laboratorie

Miltbrand
Telefonisk + skriftligt

Mæslinger 
Skriftligt

Botulisme
Telefonisk + skriftligt

Influenza, præpandemisk alarmperiode
Telefonisk + skriftligt

Fugleinfluenza
Telefonisk + skriftligt

MRSA-infektion/kolonisation
Skriftligt + laboratorie
Verotoxinproducerende E. coli (VTEC), herunder hæmolytisk uræmisk syndrom (HUS)
Skriftligt + laboratorie

Ophobning af alvorlig sygdom uden kendt årsag
Skriftligt + laboratorie

Plettyfus
Telefonisk + skriftligt
 
Purulent meningitis
Telefonisk + skriftligt
 
Rabies
Telefonisk + skriftligt
 
Kighoste, børn under 2 år
Skriftligt + laboratorie
 
AIDS
Skriftligt
 
Creutzfeldt-Jacob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier
Skriftligt
 
Hepatitis B, akut og kronisk
Skriftligt
 
Hepatitis C, akut og kronisk
Skriftligt
 
Legionella-pneumoni
Skriftligt
 
Lepra
Skriftligt
 
Leptospirose 
Skriftligt
 
Levnedsmiddelbårne sygdomme
Skriftligt
 
Neuroborreliose 
Skriftligt
 
Ornitose (papegøjesyge)
Skriftligt
 
Parotitis epidemica (fåresyge)
Skriftligt
 
Rubella under graviditet samt kongenit rubella (røde hunde)
Skriftligt
 
Tetanus (stivkrampe)
Skriftligt
 
Vandbårne sygdomme
Skriftligt
 
Campylobacter jejuni/coli
Laboratorie  
Yersinia enterocolitica
Laboratorie
 
Listeriose
Laboratorie
 
Invasiv pneumokoksygdom
Laboratorie
 
Invasisv Hib-sygdom
Laboratorie
 
Kighoste
Laboratorie
 
Influenza A (H1N1)
Laboratorie
 

 

Anden meldepligt end cpr-baseret Anmeldepligt
Gonoré
Skriftligt + laboratorie
Syfilis acquisita recens
Skriftligt + laboratorie
Syfilis congenita Skriftligt + laboratorie
Hiv Skriftligt + laboratorie
Malaria 
Laboratorie
Hepatitis B, hepatitis C, hiv, HTLV I/II i donorblod
Laboratorie (blodbanker) 

 

Opdateret 09 AUG 2022