xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Indsatser til selvmords­forebyggelse

Nationalt partnerskab, ambulant opfølgning, selvmordsforebyggende centre

Med midler fra satspuljen 2017-2020 har Sundhedsstyrelsen nedsat Nationalt partnerskab til forebyggelse af selvmord og selvmordsforsøg. Partnerskabets overordnede mål er at reducere antallet af selvmord og selvmordsforsøg, bl.a. ved at samle relevante aktører og yde rådgivning på henholdsvis nationalt, regionalt og kommunalt niveau. Partnerskabet har, i de fire år det er nedsat, hvert år fordelt 900.000 kr. til iværksættelse af konkrete aktiviteter, som bliver fulgt i partnerskabet. Partnerskabet er netop blevet forlænget frem til 2024.

Ambulant kontakt efter udskrivning fra psykiatrien til forebyggelse af selvmord – SAFE

Sundhedsstyrelsen har med midler fra satspuljen 2017-2020 bevilget midler til Region Hovedstaden til et projekt, som afprøver opfølgning til borgere efter udskrivning fra en psykiatrisk afdeling. Formålet med puljen er at afprøve, om indførslen af ambulant kontakt med relevant fagligt personale inden for den første uge efter udskrivning fra psykiatrien kan være med til at forebygge selvmord og selvmordsforsøg for særligt sårbare patienter, herunder unge mennesker med psykiske lidelser. Baggrunden er viden om, at korte indlæggelse giver højere risiko for selvmord efter udskrivelse, og denne risiko er generelt størst lige umiddelbart efter udskrivelsen.

Opdateret 28 OKT 2021