xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Øvrige anbefalinger vedrørende funktionelle lidelser

Der er brug for mere viden om funktionelle lidelser, både i kommuner, på praksisområdet på sygehuse, og i offentligheden. Manglende viden medfører, at patienter oplever at blive mødt af mistro og stigmatisering, og at der ikke tilbydes relevant udredning, behandling, rehabilitering og information.

Det anbefales, at der igangsættes tiltag, som sikrer øget viden om forekomst og årsagssammenhænge samt om effektive behandlings- og rehabiliteringstiltag for patienter med funktionelle lidelser. Det kan fx være i form af informationsmateriale til borgere, undervisning ved sundhedsfaglige uddannelser og rådgivning fra specialiserede teams til fagfolk, som behandler patienter med funktionelle lidelser.

Forskning i funktionelle lidelser bør fremmes, fx ved opbygning af forskningsmiljøer ved universitetshospitalerne.

Opdateret 24 SEP 2019