xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Specialpsykolog i psykiatri og børne- og ungdomspsykiatri

Uddannelsen til specialpsykolog i henholdsvis børne- og ungdomspsykiatri og (voksen)psykiatri er postgraduate uddannelser af 4 års varighed for psykologer, der har dansk autorisation fra Psykolognævnet under Socialministeriet. 

De to uddannelser består af en etårig introduktionsuddannelse og en efterfølgende treårig hoveduddannelse.

I uddannelsen indgår et teoretisk uddannelsesprogram og en systematisk, superviseret klinisk uddannelse. Psykologen skal være ansat på en eller flere psykiatriske afdelinger på sygehus, anden institution eller inden for et psykiatrisk videnskabeligt arbejdsområde under hele ansættelsen. Formålet med uddannelserne er at psykologen gennem en psykologfaglig videreuddannelse på videnskabeligt grundlag opnå teoretisk viden og praktiske færdigheder indenfor sundhedssektoren.

Uddannelsesprogrammet sammensættes individuelt og godkendes af et særligt sekretariat, Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen. Sekretariatet rådgives af to psykologfaglige uddannelsesudvalg. Psykologen skal i uddannelsen opnå de kompetencer, der er beskrevet i målbeskrivelserne for de to uddannelser.

Når uddannelsen er gennemført, får man et af Sundhedsstyrelsen godkendt uddannelsesbevis fra Sekretariatet for specialpsykologuddannelsen.

Bekendtgørelse om specialuddannelse af psykologer i børne- og ungdomspsykiatri og psykiatri

Opdateret 02 MAJ 2019