xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Højspænding

Der dannes svage magnetfelter omkring alle ledninger, kabler og apparater, og magnetfelterne er særligt stærke omkring højspændingsledninger. Forskere kan endnu ikke be- eller afkræfte, at højspænding udgør en sundhedsrisiko, og Sundhedsstyrelsen anbefaler derfor forsigtighed ved opsætning af højspændingskabler.

Elnettet i Danmark er baseret på vekselstrøm med frekvensen 50 Hz. Omkring en strømførende leder er altid et magnetfelt, og det betyder, at der omkring alle ledninger, kabler og apparater dannes svage magnetfelter.

Energien fra disse magnetfelter er meget lav i boliger, og hvor mennesker i øvrigt færdes. Højspændingskabler kan derimod danne væsentligt stærkere magnetfelter, som dog mindskes med afstanden. Til gengæld er man typisk udsat for magnetfeltet fra højspændingsledninger over længere tid.

Anbefalinger

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at man udviser forsigtighed ved opsætning af højspændingskabler:

  • Nye boliger og nye institutioner, hvor børn opholder sig, bør ikke opføres tæt på eksisterende højspændingsanlæg.
  • Nye højspændingsanlæg bør ikke opføres tæt på eksisterende boliger og børneinstitutioner.

Begrebet ”tæt på” kan ikke defineres generelt, men må afgøres i den enkelte situation ud fra en vurdering af den konkrete eksponering.

Læs mere om magnetfelter fra højspænding hos Energinet: Magnetfelter

Opdateret 05 MAJ 2019