xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Ændring af CPR-nummer og navn

Transpersoner kan få tildelt et nyt personnummer så det svarer bedst muligt med det køn, de oplever at tilhøre – et såkaldt juridisk kønsskifte. Dette kan indebære krav om navneændring. Her kan du læse om rammer og regler på området.

Hvis du ønsker, kan du få tildelt et nyt personnummer i overensstemmelse med det køn, som du oplever at tilhøre og identificere dig med. Det nye personnummer giver adgang til udstedelse af nye personlige dokumenter, som f.eks. fødselsattest, pas og kørekort. Når et nyt personnummer er tildelt, vil du automatisk modtage nyt sundhedskort med oplysning om det nye personnummer.

 Ansøg om juridisk kønsskifte

Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister

Navneændring

I Danmark gælder kravet om, at navne ikke må betegne det modsatte køn. Hvis du får et juridisk kønsskifte, vil dit navn derfor skulle ændres. Hvis dit navn både kan være et drenge- og pigenavn, stilles der ikke krav om ændring ved juridisk kønsskifte. Du kan også frit ændre dit navn til et navn, der både er et drenge- og pigenavn, uden krav om forudgående kirurgisk kønsskifte eller juridisk kønsskifte.

Der er mulighed for at der – for personer, som ikke har gennemgået et kirurgisk kønsskifte eller fået juridisk kønsskifte, men som vurderes af det multidisciplinære team/ behandlerteam på hospitalet at være transkønnet, kan gøres en undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn. Sager om undtagelse fra kravet om, at et navn ikke må betegne det modsatte køn, jf. stk. 1, i bekendtgørelsen om navne, behandles af Familieretshuset, der hører under
Social- og Ældreministeriet.Ansøg om navneændring

Bekendtgørelse om navne

Opdateret 03 JAN 2023