xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Rådgivning til patienter

Hvis du lider af en livstruende sygdom, og der ikke er flere etablerede behandlingsmuligheder til dig, har du mulighed for at få en vurdering af, om du kan få eksperimentel behandling.

Hvis du ønsker at undersøge mulighederne for eksperimentel behandling for din livstruende sygdom, skal du drøfte sagen med den sygehuslæge, er har ansvaret for din behandling. Lægen vil kunne rådgive dig om mulighederne for at få eksperimentel behandling i Danmark eller udlandet.

Din behandlende læge kan søge rådgivning i din sag hos Sundhedsstyrelsens panel for eksperimentel behandling. Panelet vurderer, om der findes relevant eksperimentel behandling til dig, ud fra de aktuelle behandlingsmuligheder og din sygehistorie. Når panelet har vurderet dine muligheder, sender de et svar til lægen, som derefter drøfter svaret med dig.

Ved en vurdering af om en behandling skal opfattes som eksperimentel, lægges der bl.a. vægt på, om der er en vis grad af videnskabelig dokumentation for behandlingen og en vis sandsynlighed for, at behandlingen kan gavne dig. Ligesom anden behandling skal eksperimentel behandling udføres under lægeligt ansvar. Eksperimentel behandling kan fx være behandling med lægemidler, der endnu ikke er markedsført.

Du skal være opmærksom på, at eksperimentel behandling kan give betydelige bivirkninger. Hvis du tilbydes eksperimentel behandling, vil den ansvarlige læge oplyse dig om, hvad behandlingen indebærer og om eventuelle kendte bivirkninger.

Opdateret 17 APR 2019