xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fakta om alkohol

Alkohol er en af de faktorer, der har størst indflydelse på folkesundheden i Danmark, og er en medvirkende årsag til danskernes relativt lave middellevetid sammenlignet med andre lande. 

Alkohol er et kræftfremkaldende stof og bidrager til 60 forskellige sygdomme, herunder kræftsygdomme, mavetarmssygdomme, hjertekar-sygdomme, leversygdomme, forhøjet blodtryk og nedsat immunforsvar. Alkohol er endvidere skyld i ulykker som fald, forgiftninger, drukning, trafikulykker, vold og selvmord samt for tidlig død. Alkohol er også relateret til en række psykiske lidelser som fx angst og depression.

I tillæg hertil er højt alkoholforbrug forbundet med en række socioøkonomiske, sociale og psykiske konsekvenser, fx i form af svagere tilknytning til arbejdsmarkedet, involvering i slagsmål, konflikter og fortrudte handlinger.

Særligt unge er i risiko for skadevirkninger af alkohol. Det skyldes blandt andet, at hjernen først færdigudvikles i 20 års alderen. Hos unge med højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre.

Gennem de seneste årtier har der været en positiv udvikling i danskernes alkoholvaner, på tværs af alle aldersgrupper. Debutalderen for brug af alkohol er steget, og særligt blandt unge er brug af alkohol og den fuldskabsorienterede druk blevet mindre.

Opdateret 20 SEP 2020