xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet på pleje eller aktivitetscenter

Pleje- eller aktivitetscenteret giver mennesker med demens særlige muligheder for fysisk aktivitet. Der er gode faciliteter, social- og sundhedsfagligt personale og mulighed for fysisk aktivitet sammen med andre. Denne side giver ny inspiration og forslag til fysisk aktivitet på pleje- eller aktivitetscenteret, der får pulsen op og samtidig indeholder kognitiv træning.

Se video fra Plejecenter Esehuset, hvor der hver torsdag eftermiddag danses erindringsdans.

Social- og sundhedsfagligt personale, pårørende, venner og frivillige kan alle hjælpe med at igangsætte fysisk aktivitet for mennesker med demens på pleje- og aktivitetscenteret. Siden indeholder derfor også gode råd til planlægning og udførelse af fysisk aktivitet på pleje- og aktivitetscenteret.

Fakta

Inspiration og forslag til øvelser

På pleje- eller aktivitetscenteret kan mennesker med demens være fysisk aktive på mange forskellige måder. Kun fantasien og funktionsevnen sætter begrænsninger.

At bevæge sig rundt på plejecenteret for at besøge andre beboere eller hjælpe til med rengøring er eksempler på hverdagsaktiviteter, der indeholder fysisk aktivitet. Helt almindelig styrke- og konditionstræning i plejecenterets fællesrum eller i et nærliggende aktivitetscenter er også godt for mennesker med demens. 

Få inspiration og forslag til fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning på pleje- eller aktivitetscenteret ved at klikke på øvelserne nedenfor. Øvelsesbeskrivelserne kan printes ud, og et par af dem har en QR-kode (Quick Response). Scan QR-koden og se en video med øvelsen på en smartphone eller en tablet.

Øvelser kombineret med kognitiv træning:

Se alle øvelsesbeskrivelser.

Mere inspiration:

 • ”Virtuel træning” er også en mulighed for fysisk aktivitet og kognitiv træning for mennesker med demens. Her udnyttes digitale muligheder for at understøtte fleksibel træning i egen bolig under supervision fra social- og sundhedsfagligt personale. Se hvordan Center for Sundhedsteknologi i Esbjerg Kommune arbejder med virtuel træning. For yderligere information kontakt:

  Center for Sundhedsteknologi, Esbjerg Kommune tlf.: 76 16 69 69 / e-mail: dinsundhed@esbjergkommune.dk

 • Torstorp Plejecenter i Høje-Taastrup Kommune har gode erfaringer med stående og siddende floorball, hvor deltagerne opnår forbedret funktionsevne. Se video. Se også øvelsesbeskrivelser til "Floorball-siddende" og "Floorball-stående". For yderligere information kontakt:

  Torstrup Plejecenter: Tlf.: 43 35 27 00 / e-mail: torstrupcentret@htk.dk

 • Demensteam Køge har gode erfaringer med tovdans på forskellige pleje- og aktivitetscentre i Køge Kommune, hvor deltagerne får pulsen op og bliver en del af et fællesskab om en fysisk aktivitet. Se øvelsesbeskrivelsen til "Tovdans".

  For yderligere information kontakt: Demensteam Køge: Tlf.: 56 56 56 43 / e-mail: demensteam@koege.dk

 • Pleje- eller aktivitetscenteret kan også være udgangspunkt for gå-, løbe- og cykelture. Det kan være i træningssalen på motionscykel eller cross trainer, eller i naturen på duocykel. Bliv inspireret af video om brug af duocykel på Durup Ældrecenter i Skive Kommune. Find mere inspiration om Fysisk aktivitet i naturen her i guiden.
 • På plejecentre er beboernes værelse eller lejlighed deres eget hjem. Det kan være inde på værelset eller i lejligheden, at borgeren føler sig mest tryg eller har mest lyst til at være fysisk aktiv. Se mere om Fysisk aktivitet i eget hjem her i guiden.
 • Kognitiv stimulationsterapi kan være god som opfølgning på fysisk aktivitet. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se videoer om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie, her.
 • ÆldreForum har tidligere udgivet et idékatalog med inspiration til fysiske og mentale aktiviteter for ældre i plejeboliger samt andre skrøbelige ældre. Se Idekataloget.
 • Ældre Sagen har udviklet inspirationsmateriale og øvelser til almindelig styrke- og konditionstræning, der kan være relevant for mennesker med demens. Find mere inspiration.
 • Alzheimerforeningen præsenterer på sin hjemmeside konceptet ”Erindringsdans®”, der har til formål at skabe gode oplevelser, socialt samvær og glæde på plejecentre. Erindringsdans er primært målrettet mennesker med moderat til svær demenssygdom, men er en aktivitet som er god for alle og er endvidere meget velegnet i forhold til at inddrage pårørende og frivillige. Et erindringsdansforløb strækker sig over 8 uger og afsluttes med et festligt afdansningsbal. Således får mennesker med demens mulighed for at danse Erindringsdans en time èn gang ugentlig i otte uger. Læs mere om erindringsdans.

Gode råd til planlægning og udførelse

Når social- og sundhedsfagligt personale, pårørende, venner eller frivillige hjælper med fysisk aktivitet på et pleje- eller aktivitetscenter, er det relevant at være opmærksom på en række forhold både i forbindelse med planlægning og udførelse. Der er gode råd nedenfor.

Planlægning:

 • Kendskab til funktionsevne er vigtigt for at ramme et passende niveau for fysisk aktivitet. Søg viden om funktionsevne hos borgeren selv, pårørende, fagpersoner eller i det it-baserede omsorgssystem. Læs mere om funktionsevne.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Dette kan opdeles i intervaller af 10 minutter. For eksempel øvelsen ”Rejse-sætte-sig” på værelset eller i lejligheden om morgenen, "Erindringsdans" på et aktivitetscenter om eftermiddagen og en gåtur ud fra plejecenteret om aftenen.
 • Undersøg mulighederne for hvem der kan hjælpe den enkelte med udførelsen af forskellige typer af fysisk aktivitet på forskellige tidspunkter. Det kan være social- og sundhedsfagligt personale om morgenen, pårørende om eftermiddagen og frivillige om aftenen.
 • Involvér i det hele taget gerne borgerens netværk i fysisk aktivitet. Udover at være med i selve aktiviteten kan netværket være behjælpelig med transport eller eventuel omklædning.
 • I forbindelse med transport kan der være muligheder for tilskud og anden hjælp. Ret henvendelse til visitationen for at undersøge mulighederne.
 • Omklædning og brug af træningstøj kan have forskellig betydning og være forbundet med forskellige udfordringer. Borgeren har måske tidligere dyrket idræt og er vant til omklædning. Her kan det give mening at fortsætte denne rutine. Omvendt kan omklædning være besværligt og tidskrævende, og for ikke at fjerne motivationen til fysisk aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at fravælge omklædning. Vær derfor opmærksom på den pågældendes ønsker og vaner og vurdér også, hvad en øvelse kræver i forhold til bevægelighed.
 • Både verbal og nonverbal kommunikation om den fysiske aktivitet i pleje- eller aktivitetscenteret skal tilpasses for at motivere og for at sikre, at det er tydeligt, hvad der skal ske. Giv få og tydelige informationer, vis gerne selv øvelsen, en video eller billeder. Læs mere om kommunikation her i guiden.
 • Gentag gerne de samme øvelser over en længere periode og så længe, der er motivation. Det skaber tryghed.
 • Hvis den fysiske aktivitet foregår på hold, tænk da over holdstørrelsen og antallet af instruktører. Der er gode erfaringer med holdstørrelser på ca. 6 personer, meget gerne med mindst to instruktører.
 • Vær i forbindelse med holdaktiviteter opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere i aktiviteten ved at bidrage på forskellig vis. Det er en god forudsætning for at fastholde motivationen for fysisk aktivitet.
 • Mange mennesker med demens har en forstyrret synsopfattelse. Vælg derfor gerne redskaber og udstyr med stærke farver eller kontrastfarver.
 • Afhængig af intensiteten og varigheden af aktiviteten er det vigtigt med mad og drikke før og efter den fysiske aktivitet. Overvej derfor et let måltid eller en snack som en banan eller en ostemad. Sørg desuden for at have vand i nærheden. Læs mere om Mad og drikke.

Udførelse:

 • Sørg i videst muligt omfang for at skabe ro omkring den fysiske aktivitet.
 • Start gerne den fysiske aktivitet med at småsnakke. Det skaber en god relation og tryghed, som medvirker til motivation for fysisk aktivitet.
 • Fortæl om dagens aktivitet i korte, præcise sætninger i et passende taletempo og vis de første øvelser.
 • Brug gerne borgernes navne, da det skaber tryghed.
 • Start med lette øvelser for at varme led og muskler op. Brug også opvarmningen til at skabe en god relation til alle deltagere, gerne med fokus på klap, tryk og strygende berøring.
 • Gentag gerne øvelser, deltag selv (spejling), vær nærværende med øjenkontakt og understøt tale med et åbent og inviterende kropssprog.
 • Intensiteten i træningen skal gerne være så høj som muligt for at øge pulsen. Intensiteten kommer ofte af sig selv, hvis øvelsen er sjov, men den skal tilpasses under hensyntagen til, hvad hver enkelt deltager giver udtryk for under øvelsen. Typisk kan mennesker med demens blive overraskede over at kunne mere end forventet. Derfor kan det være godt at udfordre.
 • Øvelser kan med fordel udføres til kendt musik. Det skaber typisk glæde og begejstring.
 • Giv gerne opmuntrende, heppende og anerkendende kommentarer.
 • Spørg til behov for vand og pauser.
 • Vær opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere i aktiviteten ved at bidrage på forskellig vis. Det er et godt afsæt for at fortsætte med den fysiske aktivitet.
 • Afslut øvelsen med småsnak og tal gerne om dagens videre forløb. Det understøtter en god relation og kan skabe motivation til fysisk aktivitet på et senere tidspunkt.
 • Spis gerne et let måltid sammen efter den fysiske aktivitet.
 • Supplér gerne med kognitiv stimulationsterapi. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se videoer om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie - her.

Alle kan hjælpe til med fysisk aktivitet

Ofte skal der ikke så meget mere til end nærvær og lyst til at hjælpe et andet menneske, når mennesker med demens skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet. Borgerens netværk er derfor vigtigt. Social- og sundhedsfagligligt personale, pårørende og venner samt frivillige og trænere kan alle gøre en forskel ved at motivere og hjælpe mennesker med demens til at udføre fysisk aktivitet – også når der er tale om fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning. 

Flere frivillige organisationer tilbyder introduktion, vejledning og uddannelse til medlemmer og frivillige om, hvordan de kan hjælpe mennesker med demens i gang med fysisk aktivitet: 

 • Alzheimerforeningen forbinder med initiativet ”Demensven” frivillige med mennesker med demens. Et centralt værktøj i initiativet er ”Demensven Match”, som er en app. Målet er at hjælpe og aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Læs mere om initiativet ”Demensven”.
 • Ældre Sagen afholder kurser for foreningens egne frivillige om træning for mennesker med demens. Læs mere om at være frivillig i Ældre Sagen.
 • DGI afholder arrangementer for idrætsinstruktører, lige fra fodboldtrænere, badmintontrænere og seniortrænere til fitnessinstruktører osv. Der er tale om inspirationskurser, som kan være med til at klæde instruktørerne på til at lave fysisk aktivitet for mennesker med demens. Læs mere om kurserne.
 • Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder kurser til alle, der arbejder med demens, herunder et kursus om fysisk træning for mennesker med demens.  Få overblik over uddannelsestilbud, kurser, konferencer, temadage og e-learning om demens her
Opdateret 25 JAN 2019