xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet i træningscenteret

Kommunale og private træningscentre, herunder sundhedscentre og fitnesscentre, giver mennesker med demens særlige muligheder for fysisk aktivitet et sted, hvor målrettet træning er det, man kommer for. Kommunale træningscentre tilbyder typisk træning, genoptræning og rehabilitering målrettet både yngre og ældre, for eksempel efter et sygdomsforløb. Private træningscentre tilbyder træning til alle. Flere og flere træningscentre har erfaringer med træning for mennesker med demens, og der er gode faciliteter og mulighed for fysisk aktivitet, der får pulsen op. Flere af guidens øvelser, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning, kan med fordel udføres i disse rammer.

Se video fra Esbjerg Sundhedscenter, som har oprettet et hold for mennesker med demens, der træner to gange om ugen.

Uddannede instruktører, social- og sundhedsfagligt personale, pårørende, venner eller frivillige kan alle hjælpe med at igangsætte fysisk aktivitet i et træningscenter. Siden indeholder derfor gode råd til planlægning og udførelse af fysisk aktivitet i et træningscenter.

Fakta

Inspiration og forslag til øvelser

I et træningscenter kan mennesker med demens være fysisk aktive på mange forskellige måder. Kun fantasien og funktionsevnen sætter begrænsninger.

Udover kommunale træningscentre og private fitnesscentre findes der træningscentre i svømmehaller og idrætsparker. Alle centre har faciliteter, der giver mulighed for målrettet træning. 

Få inspiration og forslag til fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning i et træningscenter ved at klikke på øvelserne nedenfor. Øvelsesbeskrivelserne kan printes ud, og et par af dem har en QR-kode (Quick Response). Scan QR-koden og se en video med øvelsen på en smartphone eller en tablet.

Øvelser kombineret med kognitiv træning:

Se alle øvelsesbeskrivelser.

Mere inspiration:

 • Esbjerg Sundhedscenter tilbyder holdtræning til mennesker med demens. Det er et tilbud, hvor træningen integrerer intensitet med motoriske og kognitive øvelser. Sundhedscenteret tilbyder derudover mulighed for motion og fællesskab for pårørende. For inspiration og yderligere information kontakt:

  Esbjerg Sundhedscenter tlf.: 76 16 69 69 / e-mail: dinsundhed@esbjergkommune.dk

  Deltagerne får også tilbud om at supplere holdtræning med "virtuel træning". Se hvordan Esbjerg Sundhedscenter arbejder med virtuel træning. For inspiration og yderligere information om virtuel træning kontakt:

  Center for Sundhedsteknologi, Esbjerg Kommune tlf.: 76 16 69 69 / e-mail:dinsundhed@esbjergkommune.dk

 • Roskilde Sundhedscenter og det private fitnesscenter LifeClub samarbejder om et tilbud, hvor demensvejledere og uddannede instruktører kombinerer fysisk træning, der giver høj puls, med kognitiv træning. Konkret afsluttes træning med, at demensvejledere faciliterer samtaler med kognitiv træning mellem deltagere og pårørende. For inspiration og yderligere information kontakt:

  Roskilde Sundhedscenter tlf.: 46 31 77 02 / e-mail: sundhedforalle@roskilde.dk

 • ”Demens i Centrum” er et rådgivnings- og træningstilbud i Odense Kommune. Rådgivningsdelen er for alle, der ønsker viden om demens, mens træningsdelen er for personer med let til moderat demens. Træningen består af styrketræning, konditionstræning, balancetræning og forskellige opgaver for at stimulere hukommelse og koncentration. Læs mere om ”Demens i Centrum". For inspiration og yderligere information kontakt:

  Demens i Centrum tlf.: 51 42 86 50 / e-mail: lea@odense.dk

 • Ældre Sagen har udviklet inspirationsmateriale og øvelser til almindelig styrke- og konditionstræning, der kan være relevant for mennesker med demens. Find mere inspiration.
 • Et træningscenter kan også være udgangspunkt for gå-, løbe- og cykelture. Det kan være i træningssalen på motionscykel eller cross trainer eller i naturen på duocykel. Bliv inspireret af video om brug af duocykel på Durup Ældrecenter. Se mere om Fysisk aktivitet i naturen.
 • Mange træningscentre har faciliteter, som bruges af det lokale foreningsliv. Se mere om muligheder for fysisk aktivitet i foreninger for mennesker med demens.
 • Kognitiv stimulationsterapi kan være god som opfølgning på fysisk aktivitet. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb - især i det tidlige stadie - her.

Gode råd til planlægning og udførelse

Når instruktører, socialt- og sundhedsfagligt personale, pårørende, venner eller frivillige hjælper med fysisk aktivitet i et træningscenter, er det relevant at være opmærksom på en række forhold både i forbindelse med planlægning og udførelse. Der er gode råd nedenfor.

Planlægning:

 • Kendskab til funktionsevne er vigtigt for at ramme et passende niveau for fysisk aktivitet. Søg viden om funktionsevne hos borgeren selv, pårørende, fagpersoner eller i det it-baserede omsorgssystem. Læs mere om funktionsevne.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle mennesker, to gange om ugen, udfører fysisk aktivitet med høj intensitet i mindst 20 minutter. Besøg i et træningscenter to gange om ugen med forskellige former for boldspil, løb eller cykling mv. kan give denne intensitet.
 • Involvér borgerens netværk i den fysiske aktivitet. Udover at være med i selve aktiviteten kan personer i netværket være behjælpelig med transport til træningscenteret og eventuel omklædning.
 • I forbindelse med transport kan der være muligheder for tilskud og anden hjælp. Ret henvendelse til visitationen for at undersøge mulighederne.
 • Omklædning og brug af træningstøj kan have forskellig betydning og være forbundet med forskellige udfordringer. Den pågældende har måske tidligere dyrket idræt og er vant til omklædning. Her kan det give mening at fortsætte denne rutine. Omvendt kan omklædning være besværligt og tidskrævende, og for ikke at fjerne motivationen til fysisk aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at fravælge omklædning. Vær derfor opmærksom på den enkeltes ønsker og vaner og vurdér også, hvad en øvelse kræver i forhold til bevægelighed.
 • Både verbal og nonverbal kommunikation om den fysiske aktivitet i træningscenteret skal tilpasses for at motivere og for at sikre, at det er tydeligt, hvad der skal ske. Giv få og tydelige informationer, vis gerne selv øvelsen, en video eller billeder. Læs mere om kommunikation.
 • Gentag gerne de samme øvelser over en længere periode og så længe, der er motivation. Det skaber tryghed.
 • Hvis den fysiske aktivitet foregår på hold, tænk da over holdstørrelsen og antallet af instruktører. Der er gode erfaringer med holdstørrelser på ca. 6 personer, meget gerne med mindst to instruktører.
 • Mange mennesker med demens har en forstyrret synsopfattelse. Vælg derfor gerne redskaber og udstyr med stærke farver eller kontrastfarver.
 • Afhængig af intensiteten og varigheden af aktiviteten, er det vigtigt med mad og drikke før og efter den fysiske aktivitet. Medbring derfor en madpakke og sørg desuden for at have vand i nærheden. Læs mere om mad og drikke


Udførelse:

 • Sørg i videst muligt omfang for at skabe ro omkring den fysiske aktivitet.
 • Start gerne den fysiske aktivitet med at småsnakke. Det skaber en god relation, som medvirker til motivation for fysisk aktivitet.
 • Fortæl om dagens program i korte, præcise sætninger i et passende taletempo og vis de første øvelser.
 • Brug gerne deltagernes navne, da det skaber tryghed.
 • Start med lette øvelser for at varme led og muskler op. Brug også opvarmningen til at skabe en god relation til alle deltagere, gerne med fokus på klap, tryk og strygende berøring.
 • Gentag gerne øvelser, deltag selv (spejling), vær nærværende med øjenkontakt og understøt tale med et åbent og inviterende kropssprog.
 • Intensiteten i træningen skal gerne være så høj som muligt for at øge pulsen. Intensiteten kommer ofte af sig selv, hvis øvelsen er sjov, men den skal tilpasses under hensyntagen til, hvad hver enkelt deltager giver udtryk for under øvelsen. Typisk kan mennesker med demens blive overraskede over at kunne mere end forventet. Derfor kan det være godt at udfordre.
 • Øvelser kan med fordel udføres til kendt musik. Det skaber typisk glæde og begejstring.
 • Giv gerne opmuntrende, heppende og anerkendende kommentarer.
 • Spørg til behov for vand og pauser.
 • Vær i forbindelse med holdtræningen opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere ved at bidrage på forskellig vis. Det er en god forudsætning for at fastholde motivationen for fysisk aktivitet.
 • Afslut øvelsen med småsnak og tal gerne om dagens videre forløb. Det understøtter en god relation og kan skabe motivation til fysisk aktivitet på et senere tidspunkt.
 • Spis gerne en medbragt madpakke sammen efter den fysiske aktivitet.
 • Supplér gerne med kognitiv stimulationsterapi. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb - især i det tidlige stadie - her.

Alle kan hjælpe til med fysisk aktivitet

Ofte skal der ikke så meget mere til end nærvær og lyst til at hjælpe et andet menneske, når mennesker med demens skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet. Borgerens netværk er derfor vigtigt. Social- og sundhedsfagligligt personale, pårørende og venner samt frivillige og trænere kan alle gøre en forskel ved motivere og hjælpe mennesker med demens til at udføre fysisk aktivitet – også når der er tale om fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning.

Flere frivillige organisationer tilbyder introduktion, vejledning og uddannelse til medlemmer og frivillige om, hvordan de kan hjælpe mennesker med demens i gang med fysisk aktivitet:

 • Alzheimerforeningen forbinder med initiativet ”Demensven” frivillige med mennesker med demens. Et centralt værktøj i initiativet er ”Demensven Match”, som er en app. Målet er at hjælpe og aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Læs mere om initiativet ”Demensven".
 • Ældre Sagen afholder kurser for foreningens egne frivillige om træning for mennesker med demens. Læs mere om at være frivillig i Ældre Sagen.
 • DGI afholder arrangementer for idrætsinstruktører, lige fra fodboldtrænere, badmintontrænere og seniortrænere til fitnessinstruktører. Der er tale om inspirationskurser, som kan være med til at klæde instruktørerne på til at lave fysisk aktivitet for mennesker med demens. Læs mere om kurserne.
 • Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder kurser til alle, der arbejder med demens, blandt andet et kursus om fysisk træning for mennesker med demens.  Få overblik over uddannelsestilbud, kurser, konferencer, temadage og e-learning om demens her.
Opdateret 25 JAN 2019