xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet i naturen

Naturen giver mange muligheder for fysisk aktivitet for mennesker med demens. En gåtur i skoven eller i parken kan forbedre balance og kondition, og en rask gåtur kan få pulsen op. Denne side giver inspiration og forslag til fysisk aktivitet i naturen, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning.

Se video med Johan Andersen, der laver forskellige øvelser i skoven sammen med frivillig naturtræner Helle Hvidvang Hansen. Johan er 81 år og har Alzheimer sygdom. 

Pårørende, venner, frivillige eller social- og sundhedsfagligt personale kan alle hjælpe mennesker med demens til at være fysisk aktive i naturen. Siden indeholder derfor også gode råd til planlægning og udførelse af fysisk aktivitet i naturen.

Fakta

Inspiration og forslag til øvelser

I skoven, i parken og andre steder kan mennesker med demens være fysisk aktive på mange forskellige måder. Kun fantasien og den enkeltes funktionsevne sætter begrænsninger.

En gåtur på skovens ujævne underlag er godt for styrke og balance, og en rask gåtur i parken kan suppleres med at anvende det udendørs træningsudstyr, der efterhånden er opstillet mange steder.

På turen kan der også suppleres med flere af guidens øvelser, der kombinerer fysisk aktivitet og kognitiv træning. Det kan være øvelser, der udnytter skovens terræn og parkens bænke. Det kan også være øvelser, der typisk laves indenfor. Det at lave disse øvelser udenfor i frisk luft kan være motiverende og sjovt.

Få inspiration og forslag til fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning i naturen ved at klikke på øvelserne nedenfor. Øvelsesbeskrivelserne kan printes ud, og en af øvelserne har en QR-kode (Quick Response). Scan QR-koden og se en video med øvelsen på en smartphone eller tablet.

Øvelser kombineret med kognitiv træning:

Se alle øvelsesbeskrivelser.

Mere inspiration:

 • Rudersdal Kommune arrangerer vandreture for mennesker med demens på mellem fem og ti kilometer med udgangspunkt i tre mål: Udfordringer, Fællesskab og Oplevelser (UFO). Deltagerne tager billeder på turen og gemmer dem i en personlig logbog som vises igen inden næste vandretur. Se mere om vandreture, som er ét blandt flere aktivitetstilbud til mennesker med demens i Rudersdal Kommune.
  For yderligere information og kontakt: Rudersdal Kommune tlf.: 20 30 66 95 / e-mail: jasa@rudersdal.dk 
 • Køge Kommune arrangerer gåture i naturen i raskt tempo med afsluttende afspænding til musik.
  Få yderligere information og kontakt: Demensteam Køge tlf.: 56 56 56 43 / e-mail: demensteam@koege.dk
 • Ældre Sagen har udviklet inspirationsmateriale og øvelser til almindelig styrke- og konditionstræning, der kan være relevant for mennesker med demens. Find mere inspiration.
 • Kognitiv stimulationsterapi kan være god som opfølgning på fysisk aktivitet i eget hjem. Terapien er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi. Se hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb - især i det tidlige stadie - her.

Gode råd til planlægning og udførelse

Når social- og sundhedsfagligt personale, pårørende, venner eller frivillige hjælper med fysisk aktivitet i naturen, er det relevant at være opmærksom på en række forhold både i forbindelse med planlægning og udførelse. Der er gode råd nedenfor.

Planlægning:

 • Kendskab til funktionsevne er vigtigt for at ramme et passende niveau for fysisk aktivitet i naturen. Søg viden om funktionsevne hos borgeren selv, pårørende, fagpersoner eller i det it-baserede omsorgssystem. Læs mere om funktionsevne.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Dette kan opdeles i intervaller af 10 minutter, for eksempel i forbindelse med en gåtur i parken. Start med at gå i raskt tempo, stop ved en bænk og lav øvelsen "Rejse-sætte-sig". Gå lidt videre i raskt tempo og lav øvelsen "Bakketræning 1" eller "Bakketræning 2". Gå igen lidt videre og afslut med øvelsen "Krydsbevægelser".
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler også, at alle mennesker, to gange om ugen, udfører fysisk aktivitet med høj intensitet i mindst 20 minutter. Planlægges fysisk aktivitet i naturen som holdtræning, kan det af praktiske årsager som transport med fordel foregå to gange om ugen med halvanden times varighed. Det giver tid til at komme stille og roligt i gang, lave mindst 20 minutters sammenhængende fysisk aktivitet og afslutte stille og roligt med fokus på det sociale. Konkret kan det være en gåtur i parken om tirsdagen med mindst 20 minutters sammenhængende øvelser, for eksempel "Bakketræning 1" eller "Bakketræning 2" og en skovtur om torsdagen med mindst 20 minutters sammenhængende øvelse, det kan være "Gang eller løb i naturen".
 • Involvér borgerens netværk i den fysiske aktivitet. Udover at være med i selve aktiviteten i skoven eller parken kan netværket være behjælpelig med transport eller eventuel omklædning.
 • I forbindelse med transport kan der være muligheder for tilskud og anden hjælp. Ret henvendelse til visitationen for at undersøge mulighederne.
 • Omklædning og brug af træningstøj kan have forskellig betydning og være forbundet med forskellige udfordringer. Borgeren har måske tidligere dyrket idræt og er vant til omklædning. Her kan det give mening at fortsætte denne rutine. Omvendt kan omklædning være besværligt og tidskrævende, og for ikke at fjerne motivationen til fysisk aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at fravælge omklædning. Vær opmærksom på den enkeltes ønsker og vaner og vurdér også, hvad den fysiske aktivitet kræver i forhold til bevægelighed og vejret.
 • Både verbal og nonverbal kommunikation om fysisk aktivitet skal tilpasses for at motivere og for at sikre, at det er tydeligt, hvad der skal ske. Giv få og tydelige informationer, vis gerne selv øvelsen, en video eller billeder. Læs mere om kommunikation
 • Gentag gerne de samme øvelser over en længere periode og så længe, der er motivation. Det skaber tryghed.
 • Hvis den fysiske aktivitet foregår på hold, tænk da over holdstørrelsen og antallet af instruktører. Der er gode erfaringer med holdstørrelser på ca. 6 personer, meget gerne med mindst to hjælpere.
 • Vær i forbindelse med fysisk aktivitet på hold opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere i aktiviteten ved at bidrage på forskellig vis. Det er en god forudsætning for at fastholde motivationen for fysisk aktivitet.
 • Mange mennesker med demens har en forstyrret synsopfattelse. Vælg derfor gerne redskaber og udstyr med stærke farver eller kontrastfarver.
 • Afhængig af intensiteten og varigheden af aktiviteten, er det vigtigt med mad og drikke før og efter den fysiske aktivitet. Gør derfor en madpakke klar og sørg desuden for at have vand i nærheden. Læs mere om mad og drikke

Udførelse:

 • Sørg i videst muligt omfang for at skabe ro omkring den fysiske aktivitet.
 • Start gerne den fysiske aktivitet med at småsnakke. Det skaber en god relation, som medvirker til motivation for fysisk aktivitet.
 • Fortæl om dagens program i korte, præcise sætninger i et passende taletempo og vis de første øvelser.
 • Brug gerne deltagernes navne, da det skaber tryghed.
 • Start med lette øvelser for at varme led og muskler op. Brug også opvarmningen til at skabe en god relation til alle deltagere, gerne med fokus på klap, tryk og strygende berøring.
 • Gentag gerne øvelser, deltag selv (spejling), vær nærværende med øjenkontakt og understøt tale med et åbent og inviterende kropssprog.
 • Intensiteten i træningen skal gerne være så høj som muligt for at øge pulsen. Intensiteten kommer ofte af sig selv, hvis øvelsen er sjov, men den skal tilpasses under hensyntagen til, hvad hver enkelt deltager giver udtryk for under øvelsen. Typisk kan mennesker med demens blive overraskede over at kunne mere end forventet. Derfor kan det være godt at udfordre.
 • Giv gerne opmuntrende, heppende og anerkendende kommentarer.
 • Spørg til behov for vand og pauser.
 • Vær opmærksom på, at alle deltagere oplever sig selv som aktive deltagere i aktiviteten ved at bidrage på forskellig vis. Det er et godt afsæt for at fortsætte med den fysiske aktivitet.
 • Afslut øvelsen med småsnak og tal gerne om dagens videre forløb. Det understøtter en god relation og kan skabe motivation til fysisk aktivitet på et senere tidspunkt.
 • Spis gerne en madpakke sammen efter den fysiske aktivitet.
 • Supplér gerne med kognitiv stimulationsterapi. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie - her.

Alle kan hjælpe til med fysisk aktivitet

Ofte skal der ikke så meget mere til end nærvær og lyst til at hjælpe et andet menneske, når mennesker med demens skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet. Borgerens netværk er derfor vigtigt. Social- og sundhedsfagligligt personale, pårørende og venner samt frivillige og trænere kan alle gøre en forskel ved at motivere og hjælpe mennesker med demens til at udføre fysisk aktivitet – også når der er tale om fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning. 

Flere frivillige organisationer tilbyder introduktion, vejledning og uddannelse til medlemmer og frivillige om, hvordan de kan hjælpe mennesker med demens i gang med fysisk aktivitet: 

 • Alzheimerforeningen forbinder med initiativet ”Demensven” frivillige med mennesker med demens. Et centralt værktøj i initiativet er ”Demensven Match”, som er en app. Målet er at hjælpe og aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Læs mere om initiativet ”Demensven”.
 • Ældre Sagen afholder kurser for foreningens egne frivillige om træning for mennesker med demens. Læs mere om at være frivillig i Ældre Sagen.
 • DGI afholder arrangementer for idrætsinstruktører, lige fra fodboldtrænere, badmintontrænere og seniortrænere til fitnessinstruktører osv. Der er tale om inspirationskurser, som kan være med til at klæde instruktørerne på til at lave fysisk aktivitet for mennesker med demens. Læs mere om kurserne.
 • Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder kurser til alle, der arbejder med demens, herunder et kursus om fysisk træning for mennesker med demens.  Få overblik over uddannelsestilbud, kurser, konferencer, temadage og e-learning om demens her.
Opdateret 25 JAN 2019