xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Fysisk aktivitet i eget hjem

I hjemmet kan hverdagsaktiviteter vedligeholde og forbedre balance, kondition og muskelstyrke for mennesker med demens, men pulsen kommer ikke altid højt nok op. Denne side giver inspiration og forslag til fysisk aktivitet i eget hjem, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning.

Fakta

Inspiration og forslag til øvelser

I eget hjem kan mennesker med demens være fysisk aktive på mange forskellige måder. Kun fantasien og funktionsevnen sætter begrænsninger. 

At bevæge sig rundt i hjemmet, lave mad, gøre rent eller at gå i haven er eksempler på hverdagsaktiviteter, der indeholder fysisk aktivitet. Helt almindelig styrke- og konditionstræning i hjemmet er også godt for mennesker med demens. Det er vigtigt at få pulsen op, og flere af guidens øvelser kan med fordel udføres som supplement til hverdagsaktiviteter i hjemmet. Den positive virkning kan øges, når fysisk træning kombineres med kognitiv træning. 

Få inspiration og forslag til fysisk aktivitet kombineret med kognitiv træning i eget hjem ved at klikke på øvelserne nedenfor. 

Øvelser kombineret med kognitiv træning:

Se alle øvelsesbeskrivelser.

Mere inspiration:

 • Ældre Sagen har udviklet inspirationsmateriale og øvelser til almindelig styrke- og konditionstræning, der kan være relevant for mennesker med demens. Flere af øvelserne kan udføres i eget hjem. Find mere inspiration.
 • "Virtuel træning" er også en mulighed for fysisk aktivitet og kognitiv træning for mennesker med demens. Her udnyttes digitale muligheder til at understøtte fleksibel træning i egen bolig under supervision fra social- og sundhedsfagligt personale. Se, hvordan Esbjerg Sundhedscenter arbejder med virtuel træning.
  For yderligere information kontakt: Center for Sundhedsteknologi, Esbjerg Kommune tlf.: 76 16 69 69 / e-mail: dinsundhed@esbjergkommune.dk 
 • Kognitiv stimulationsterapi kan være god som opfølgning på fysisk aktivitet i eget hjem. Terapien er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi. Se videoer om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie - her.
 • Eget hjem kan også være udgangspunkt for gå-, løbe- og cykelture. Det kan være i hjemmet på motionscykel eller cross trainer eller i naturen. Se inspiration om ”Fysisk aktivitet i naturen”. 

Gode råd til planlægning og udførelse

Når pårørende, venner, frivillige eller social- og sundhedsfagligt personale hjælper med fysisk aktivitet i hjemmet, er det relevant at være opmærksom på en række forhold både i forbindelse med planlægning og udførelse. Der er gode råd nedenfor.

Planlægning:

 • Kendskab til funktionsevne er vigtigt for at ramme et passende niveau for fysisk aktivitet i hjemmet. Søg viden om funktionsevne hos borgeren selv, pårørende, fagpersoner eller i det it-baserede omsorgssystem. Læs mere om funktionsevne.
 • Sundhedsstyrelsen anbefaler, at alle mennesker udfører fysisk aktivitet 30 minutter dagligt. Dette kan opdeles i intervaller af 10 minutter, for eksempel en gåtur om morgenen, havearbejde om eftermiddagen og øvelsen ”Bolddans” om aftenen.
 • Undersøg mulighederne for, hvem der kan hjælpe den pågældende med udførelsen af forskellige typer af fysisk aktivitet i hjemmet på forskellige tidspunkter. Det kan være social- og sundhedsfagligt personale om morgenen, pårørende om eftermiddagen eller frivillige om aftenen. 
 • Både verbal og nonverbal kommunikation om den fysiske aktivitet i hjemmet skal tilpasses for at motivere og for at sikre, at det er tydeligt, hvad der skal ske. Giv få og tydelige informationer, vis gerne selv øvelsen, en video eller billeder. Læs mere om kommunikation
 • Gentag gerne de samme øvelser over en længere periode og så længe, der er motivation. Det skaber tryghed.
 • Mange mennesker med demens har en forstyrret synsopfattelse. Vælg derfor redskaber og udstyr med stærke farver eller kontrastfarver til omgivelserne.
 • Omklædning og brug af træningstøj kan have forskellig betydning og være forbundet med forskellige udfordringer. Borgeren har måske tidligere dyrket idræt og er vant til omklædning. Her kan det give mening at fortsætte denne rutine. Omvendt kan omklædning være besværligt og tidskrævende, og for ikke at demotivere til fysisk aktivitet, kan det være hensigtsmæssigt at fravælge omklædning. Vær derfor opmærksom på den enkeltes ønsker og vaner og vurdér også, hvad en øvelse kræver i forhold til bevægelighed. 
 • Afhængig af intensiteten og varigheden af aktiviteten, er det vigtigt med mad og drikke før og efter aktiviteten. Overvej derfor et let måltid eller en snack som en banan eller en ostemad. Sørg desuden for at have vand i nærheden. Læs mere om mad og drikke.

Udførelse:

 • Sørg i videst muligt omfang for at skabe ro omkring den fysiske aktivitet.
 • Start gerne den fysiske aktivitet med at småsnakke. Det skaber en god relation og tryghed, som medvirker til motivation for fysisk aktivitet. 
 • Fortæl om dagens aktivitet i korte, præcise sætninger i et passende taletempo og vis de første øvelser. 
 • Brug gerne borgerens navn, da det skaber tryghed.
 • Start med lette øvelser for at varme led og muskler op. Brug også opvarmningen til at skabe en god relation til borgeren, gerne med fokus på klap, tryk og strygende berøring.
 • Gentag gerne øvelser, deltag selv (spejling), vær nærværende med øjenkontakt og understøt tale med et åbent og inviterende kropssprog.
 • Intensiteten i træningen skal gerne være så høj som muligt for at øge pulsen. Intensiteten kommer ofte af sig selv, hvis øvelsen er sjov, men den skal tilpasses under hensyntagen til, hvad borgeren giver udtryk for under øvelsen. Typisk kan mennesker med demens blive overraskede over at kunne mere end forventet. Derfor kan det være godt at udfordre.
 • Øvelserne kan med fordel udføres til kendt musik. Det skaber typisk glæde og begejstring.
 • Giv gerne opmuntrende, heppende og anerkendende kommentarer.
 • Spørg til behov for vand og pauser.
 • Afslut øvelsen med småsnak og tal gerne om dagens videre forløb. Det understøtter en god relation og kan skabe motivation til fysisk aktivitet på et senere tidspunkt.
 • Spis gerne en snack eller et let måltid sammen efter den fysiske aktivitet.
 • Supplér gerne med kognitiv stimulationsterapi. Læs mere om kognitiv stimulationsterapi, som er en slags hjernegymnastik, hvor forskellige kognitive funktioner trænes. Se videoer om, hvordan kognitiv stimulationsterapi som metode kan ændre og modellere på et demensforløb – især i det tidlige stadie – her.

Alle kan hjælpe til med fysisk aktivitet

Ofte skal der ikke så meget mere til end nærvær og lyst til at hjælpe et andet menneske, når mennesker med demens skal hjælpes i gang med fysisk aktivitet. Borgerens netværk er derfor vigtigt. Social- og sundhedsfagligligt personale, pårørende og venner samt frivillige og trænere kan alle gøre en forskel ved motivere og hjælpe mennesker med demens til at udføre fysisk aktivitet – også når der er tale om fysisk aktivitet, der får pulsen op og integrerer kognitiv træning. 

Flere frivillige organisationer tilbyder introduktion, vejledning og uddannelse til medlemmer og frivillige om, hvordan de kan hjælpe mennesker med demens i gang med fysisk aktivitet: 

 • Alzheimerforeningen forbinder med initiativet "Demensven" frivillige med mennesker med demens. Et centralt værktøj i initiativet er "Demensven Match", som er en app. Målet er at hjælpe og aflaste familier, der er ramt af demens. Alle frivillige bliver klædt på til opgaven, via læringsfilm om blandt andet demens, kommunikation og samarbejde. Læs mere om initiativet "Demensven". 
 • Ældre Sagen afholder kurser for foreningens egne frivillige om træning for mennesker med demens. Læs mere om at være frivillig i Ældre Sagen.
 • Nationalt Videnscenter for Demens tilbyder kurser til alle, der arbejder med demens, herunder et kursus om fysisk træning for mennesker med demens.  Få overblik over uddannelsestilbud, kurser, konferencer, temadage og e-learning om demens her
Opdateret 25 JAN 2019