xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen 2019-2022

Med finanslovsaftalen for 2019 blev der afsat 60 mio. kr. i perioden 2019-2022 til en ny handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.

Tryghed og trivsel er bærende elementer i ældreplejen, og det gælder for både borgere og medarbejdere. Derfor er de ansattes arbejdsmiljø og borgernes trivsel to sider af samme sag. Det er et perspektiv, som kræver et særligt fokus, fordi der som følge af udadreagerende adfærd hos borgere med demens kan opstå voldsomme episoder, vold og trusler om vold. Formålet med handlingsplanen er derfor at sikre en mere målrettet og sammenhængende indsats med henblik på at reducere udadreagerende adfærd i ældreplejen med særligt fokus på borgere med demens.

Handlingsplanen indeholder fire indsatsområder med ti initiativer. Sundhedsstyrelsen har ansvar for at udmønte alle initiativerne med undtagelse af initiativ 8, som Nationalt Videnscenter for Demens har ansvar for.

Handlingsplan til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

Indsatsområde 1: Anbefalinger og inspiration til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen 

  • Initiativ 1: Afdække eksisterende viden, metoder og praksis i forhold til at give inspiration og anbefalinger på ældreområdet.
  • Initiativ 2: Afdække behov blandt pårørende og unge/nyansatte i ældreplejen i forhold til at give inspiration og anbefalinger på ældreområdet.
  • Initiativ 3: Udarbejde anbefalinger og inspiration, der kan anvendes til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen.
  • Initiativ 4: Gennemføre implementerings- og læringsforløb i ældreplejen på baggrund af anbefalingerne.

 

Indsatsområde 2: Kompetenceudvikling i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

  • Initiativ 5: Styrke medarbejdernes kompetencer til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen med afsæt i anbefalingerne.
  • Initiativ 6: Etablere fælles afsæt og erfaringsnetværk for tillidsrepræsentanter, arbejdsmiljørepræsentanter og ledere (TRIO) i kommuner.

 

Indsatsområde 3: Inspiration til at organisere plejen i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen

  • Initiativ 7: Udbrede kendskab til virksomme metoder til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd og voldsomme episoder.
  • Initiativ 8: Udbrede viden om borgere med svære symptomer ved demens (BPSD).
  • Initiativ 9: Afprøve og udbrede revideret model for beboerkonference samt en virkningsevaluering af metoden.

 

Indsatsområde 4: Tilpasse indretning og fysiske omgivelser i forhold til at forebygge og håndtere udadreagerende adfærd i ældreplejen Indsatsområde

  • Initiativ 10: Øge viden og erfaringer om sansestimuli og teknologier gennem kortlægning og pulje, som kan indgå i anbefalinger og inspiration (indsatsområde 3) samt styrke arbejdet i hjemmeplejen og på plejecentre.
Opdateret 26 NOV 2020