xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Sundhedsstyrelsens udmeldinger om alkohol

Sundhedsstyrelsen har 9 udmeldinger til befolkningen om brug af alkohol. Udmeldingerne bygger på den tilgængelige forskning på området.

Udmeldingerne gælder for unge og voksne over 18 år.

Sundhedsstyrelsens 9 udmeldinger om alkohol

nummer et

Intet alkoholforbrug er risikofrit for dit helbred

Alkohol er et organisk opløsningsmiddel, der påvirker næsten alle kroppens organer. Alkoholindtag er relateret til omkring 60 forskellige sygdomme og tilstande. Det er veldokumenteret, at selv et lille alkoholforbrug kan give kræft, og at risikoen for kræft stiger parallelt med forbruget.

 

Generelt er det meget forskelligt fra person til person, hvordan kroppen nedbryder og skades af alkohol, og derfor er det vigtigt at understrege, at alt alkoholforbrug indebærer en risiko.

 

Læs mere om alkohol og sygdomme

nummer to

Drik ikke alkohol for din sundheds skyld

Undersøgelser af iskæmisk hjertesygdom viser, at et lille alkoholforbrug kan have en hjertebeskyttende effekt for kvinder over 45 år og mænd over 35 år. Hovedparten af den beskyttende effekt opnås ved et forbrug på 10 gram (en lille genstand) hver anden dag.

 

Sundhedsstyrelsen finder dog ikke, at det er sundhedsfagligt velbegrundet at anbefale, at man forebygger hjertesygdom ved indtagelse af et potentielt sundhedsskadeligt stof, idet alkohol er relateret til udvikling af en lang række sygdomme, og selv et lille alkoholforbrug øger risikoen for kræft. Vi anbefaler i stedet sund kost og motion til at forebygge hjertesygdom.

nummer tre

Du har en lav risiko for at blive syg på grund af alkohol ved et forbrug på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd

Det defineres som en lav risiko, når én person ud af 100 med et dagligt forbrug på 20 gram alkohol (knap to genstande) dør af en alkoholrelateret sygdom. Lavrisikogrænsen er baseret på tilgængelig national og international forskning.

 

Grænsen er lavere for kvinder end mænd, bl.a. fordi kvinders risiko for alkoholrelateret død ligger over mænds ved det samme forbrug, og fordi brystkræft er den mest udbredte alkoholrelaterede kræftform, som primært rammer kvinder.

nummer fire

Du har en høj risiko for at blive syg på grund af alkohol hvis du drikker mere end 14 genstande om ugen for kvinder og 21 for mænd

Risikoen for at skade dit helbred er stor, hvis du som kvinde drikker mere end 14 genstande om ugen eller som mand mere end 21 genstande om ugen. Højrisikogrænsen er baseret på tilgængelig national og internationale forskning.

 

Grænsen er lavere for kvinder end mænd, bl.a. fordi kvinders risiko for alkoholrelateret død ligger over mænds ved det samme forbrug, og fordi brystkræft er den mest udbredte alkoholrelaterede kræftform, som primært rammer kvinder.

nummer fem

Stop før 5 genstande ved samme lejlighed

Jo mere du drikker på en gang, jo mere skader det dit helbred. Især unge skal være forsigtige, da deres hjerner er under udvikling og derfor særligt følsomme over for alkohol. Unge, der drikker meget alkohol på én gang, har en stor risiko for uheld, ulykker og forgiftninger.


Læs mere om unge og alkohol

Er du gravid – undgå alkohol. Prøver du at blive gravid – undgå alkohol for en sikkerheds skyld

Man ved, at et forbrug på ca. én genstand om dagen eller derover kan give skader hos fosteret.

 

Følsomheden over for alkohols skadevirkning er desuden forskellig fra kvinde til kvinde og fra foster til foster, og samtidig er der ingen nedre grænse for alkoholforbrug, hvor man med sikkerhed ved, at det ikke giver skader på fosteret. Derfor lægger Sundhedsstyrelsen vægt på et forsigtighedsprincip i sin anbefaling om at undgå at drikke alkohol op til og under en graviditet.

 

For at undgå alkohol i første del af graviditeten tilråder vi desuden, at du bruger prævention, hvis du drikker alkohol – og at du stopper med alkohol, hvis du dropper præventionen.

 

Læs mere om alkohol og graviditet

Er du ældre – vær særlig forsigtig med alkohol

Forskningen peger på, at ældre er mere følsomme over for alkohols skadelige virkninger på helbredet. Det skyldes, at ældre har mindre væske i kroppen og derfor får en højere promille end yngre ved det samme forbrug. Samtidig nedsættes kroppens evne til at omsætte alkoholen. Ældre, der får medicin, skal være særligt forsigtige med alkohol, da den kan forøge medicinens bivirkninger eller forringe medicinens effekt.

Børn og unge under 16 år anbefales ikke at drikke alkohol

Særligt unge er i risiko for skadevirkninger af alkohol. Det skyldes blandt andet, at alkohol kan skade unges hjerner, som er under udvikling helt frem til 20-års-alderen. Alkohol nedsætter hukommelse og indlæringsevne. Samtidig er unges hjerner dårligere rustet til at foretage selvkontrol og risikovurdering. Derfor kommer unge lettere galt af sted, når de indtager alkohol.

Unge mellem 16 og 18 år anbefales at drikke mindst muligt og stoppe før 5 genstande ved samme lejlighed

Jo mere du drikker på en gang, jo mere skader det dit helbred. Hos unge med et højt alkoholforbrug ser man hyppigere ulykker, eksperimenterende brug af stoffer, vold og kriminalitet samt konflikter med venner og forældre. Unge, der begynder tidligt og drikker meget, har desuden større risiko for at få alkoholrelaterede problemer senere i livet
Opdateret 12 FEB 2021