xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Folder om rygestop til borgere med psykiske lidelser

Det er ikke alle, der ved, at nikotinabstinenser kan ligne symptomer på psykisk sygdom, at rygestop kan mindske behovet for psykofarmaka, eller at tre ud af fire borgere med psykiske lidelser, som ryger, ønsker blive røgfri.

BORGER 11 NOV 2022

Alt dette og mere til kan man læse om i folderen ”De fleste med en psykisk lidelse ønsker at blive røgfri – gælder det også dig?”.

Folderen henvender sig til borgere med psykiske lidelser, som ønsker at kvitte cigaretterne samt til deres pårørende. Hensigten med folderen er, at den skal give styrke, håb og tro på, at rygestop kan lade sig gøre – også når man har en psykisk lidelse.

Folderen er baseret på ekspertviden om rygestop og psykiatri og udarbejdet i samarbejde med borgere med psykiske lidelser. Borgerne har bl.a. haft indflydelse på sprog, længde, prioritering af indhold samt hvor folderen skal være tilgængelig.

Folderen er sendt til ambulante behandlingssteder i regionerne og til alle landets kommuner med henblik på omdeling til kommunernes socialpsykiatriske tilbud.

Folder: De fleste med en psykisk lidelse ønsker at blive røgfri – gælder det også dig? – version til skærm

Folder: De fleste med en psykisk lidelse ønsker at blive røgfri – gælder det også dig? – printvenlig version

Inden for temaet rygestop og psykiatri har Sundhedsstyrelsen også udarbejdet fire guides til fagprofessionelle (rygestoprådgivere, medarbejdere i socialpsykiatrien, psykiatriske sygeplejersker samt psykiatere og praktiserende læger). Hensigten med disse er, at klæde personalet på til at iværksætte den rette hjælp og støtte til personer med psykiske lidelser, som gerne vil stoppe med at ryge.

De fire guides til fagprofessionelle findes her