xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer

Rekruttering til og fastholdelse i social- og sundhedsfagene

01 SEP 2022

Analyse af social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer

Analysen handler om social- og sundhedsfagenes image og imageudfordringer. Undersøgelsen er en del af initiativet ’Styrke social- og sundhedsuddannelsers image og oplysningskampagne’, som Sundhedsstyrelsen siden 2020 har varetaget i samarbejde med KL, FOA, Danske Regioner, Danske SOSU-Skoler, og Social- og Ældreministeriet. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet er desuden tilknyttet. Rapporten er udarbejdet af VIVE, Det Nationale Forsknings- og analysecenter for velfærd, for Sundhedsstyrelsen.

Formålet er at forbedre social- og sundhedsfagenes image og styrke rekrutteringen til og fastholdelse i fagene. I forlængelse af denne rapport lanceres en rekrutteringskampagne og en imagekampagne.

Rapporten er bl.a. baseret på en række fokusgruppeinterview med elever i folkeskoler, på ungdomsuddannelser og social- og sundhedsskoler samt workshops med forvaltningschefer og administrative medarbejdere samt ledere og social- og sundhedsmedarbejdere i den kommunale ældrepleje, direktører, uddannelsesledere, undervisere og studievejledere fra social- og sundhedsskolerne samt aktører fra partnerskabet bag initiativet samt Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.