xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren

Notat, der beskriver håndteringen af det fremadrettede vaccinationsforløb for dem, der er visiteret til vaccination med Vaxzevria®, og notat om hvordan henvisnings- og visitationsprocessen skal foregå i detaljer med konkrete instrukser.

10 MAJ 2021

Visitation til vaccination

Dette notat beskriver håndteringen af det fremadrettede vaccinationsforløb for dem, der er visiteret til vaccination med Vaxzevria®, hvoraf nogen har modtaget 1. stik, og hvordan personale fremadrettet kan visiteres til vaccination i gruppe 4. 

Dokumentet 'Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4)' beskriver håndteringen af det fremadrettede vaccinationsforløb for dem, der er visiteret til vaccination med Vaxzevria®, hvoraf nogle har modtaget 1. stik:

Visitation til vaccination af personale i sundheds-, ældre- og udvalgte dele af socialsektoren (målgruppe 4)

Version 3: 29. april 2021 (Udgivet 3. maj 2021)

Version 2: 26. april 2021

Version 1: 21. april 2021

Henvisnings- og visitationsprocessen

Dette notat beskriver, hvordan henvisnings- og visitationsprocessen skal foregå i detaljer med konkrete instrukser. Processen er gældende for kommunalt og regionalt ansatte samt for øvrige ansatte i privat og praksissektor. Samme modus anvendes fra og med uge 17 til og med uge 20.

En stor del af frontpersonalet i sundheds-, ældre og socialsektoren er nu vaccineret, og vaccinationsindsats er nu langt fremme. Personalet vil derfor primært blive vaccineret efter alder. Der er dog fortsat mulighed for, at en mindre gruppe af personale i sundheds-, social- og ældresektoren kan få tilbudt en fremskyndet vaccination, før disse indhentes af invitationerne til årgangene.

Procedure for fremskyndet invitation for personer til vaccination i sundheds-, social- og ældresektoren

Version 4: 7. maj 2021 (Udgivet 10. maj 2021)

Version 3: maj 2021 (Udgivet 4. maj 2021)

Version 2: 29. april 2021 (Udgivet 3. maj 2021)

Version 1: 26. april 2021

Formularer

De henvisende organisationer skal anvende én af de to vedhæftede formularer med udfyldelse af information om de indmeldte borgere:

Formular A: Til regioner og kommuner

Formular B: Til øvrige organisationer

Version 3: 7. maj 2021 (Udgivet 10. maj 2021)

Version 2: 29. april 2021 (Udgivet 3. maj 2021)

Version 1: 26. april 2021