xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem mv. og i hjemmeplejen

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet COVID-19.

VEJLEDNINGER 15 SEP 2021

Vejledningen er primært rettet mod kommunale og private plejehjem, botilbud, hjemmepleje mv., men mange elementer vil også gøre sig gældende i andre typer institutioner, fx under Kriminalforsorgen samt asylcentre. 

Vejledningen omfatter både plejehjem, botilbud mv. samt hjemmeplejen og erstatter hermed Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner fra 9. juli 2021, samt Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus i hjemmeplejen fra 17. juni 2021.

Vejledningen indeholder følgende afsnit:

  1. Om ny coronavirus og COVID-19
  2. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
  3. Generel forebyggelse af smitte
  4. Procedurer ved mistanke om COVID-19
  5. Håndtering ved påvist COVID-19 på institutioner
  6. Håndtering af påvist COVID-19 i hjemmeplejeorganisationen
  7. Information om håndtering af COVID-19

 

Nyt i forhold til de to afpublicerede vejledninger:

  • Opdatering efter seneste udgave af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.
  • Afsnit 4.6 om test af personale er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at personale på henholdsvis plejehjem og i hjemmeplejen, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til én ugentlig PCR-test. 
  • Afsnit 4.7 om besøg er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at alle besøgende til beboer på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres til at tage en test inden besøget.