xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold
English

Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen

Vejledningen beskriver, hvilke forholdsregler plejehjem, botilbud m.m. samt den kommunale og private hjemmepleje bør tage med henblik på at forebygge smittespredning af ny coronavirus og håndtere situationer med borgere med mistanke om eller bekræftet covid-19.

VEJLEDNINGER 14 JAN 2022

Vejledningen er primært rettet mod kommunale og private plejehjem, botilbud, hjemmepleje mv., men mange elementer vil også gøre sig gældende i andre typer institutioner, fx under Kriminalforsorgen samt asylcentre. 

Vejledningen omfatter både plejehjem, botilbud mv. samt hjemmeplejen og erstatter hermed Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud og andre institutioner fra 9. juli 2021, samt Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus i hjemmeplejen fra 17. juni 2021.

Vejledningen indeholder følgende afsnit:

 1. Introduktion
 2. Om ny coronavirus og covid-19
 3. Organisering af kommunernes hygiejneindsats
 4. Generel forebyggelse af smitte
 5. Procedurer ved mistanke om covid-19
 6. Håndtering ved påvist covid-19 på institutioner
 7. Håndtering af påvist covid-19 i hjemmeplejeorganisationen
 8. Kontakt til Styrelsen for Patientsikkerheds enhed Coronaopsporing 
 9. Information om håndtering af covid-19

 

Nyt i forhold til de to afpublicerede vejledninger:

 • Denne version 3.0 er opdateret med præciseringer i forhold til smitteopsporing på institutioner samt test ved smitte i hjemmeplejen. 
 • Denne version 2.0 af Vejledning om forebyggelse af smitte med ny coronavirus på plejehjem, botilbud mv. og i hjemmeplejen er opdateret i størstedelen af retningslinjen. De primære præciseringer omhandler brug af test ved indflytning på plejehjem mv., brug af selvtest, tilpasning af kontaktopsporing ved smitte, brug af værnemidler samt håndtering af smitte på plejehjem mv. ved udbrud.
 • Opdatering efter seneste udgave af Sundhedsstyrelsens anbefalinger om forebyggelse af smittespredning.
 • Afsnit 4.6 om test af personale er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at personale på henholdsvis plejehjem og i hjemmeplejen, der er færdigvaccineret eller tidligere smittet, opfordres til én ugentlig PCR-test. 
 • Afsnit 4.7 om besøg er opdateret efter udmelding fra Sundhedsministeriet og Social- og Ældreministeriet d. 4. september 2021 om, at alle besøgende til beboer på plejehjem uanset vaccinationsstatus opfordres til at tage en test inden besøget.

 

Se desuden

Instruks til covid-19 selvtest på institutioner