xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" viewBox="0 0 54 54">
Gå til indhold

Diagnostik og behandling af VITT efter COVID-19 vaccine

Anbefalinger til læger og akutmodtagelser med faglig anvisning om erkendelse af mulig Vaccine-induceret Immun Trombose og Trombocytopeni (VITT) efter vaccination med COVID-19 vacciner.

ANBEFALINGER 15 JUN 2021

Sundhedsstyrelsen har den 15. juni 2021 i samarbejde med en gruppe danske læger med koagulationsmedicinsk ekspertise udsendt opdaterede anbefalinger vedrørende diagnose og behandling af VITT.

Anbefalingerne består af en faglig anvisning om erkendelse af VITT, herunder beskrivelse af symptomer, relevante undersøgelser, behandling om monitorering samt opmærksomhed på mulighed for kontakt til eksperthjælp og indberetning.

Anbefalingerne indeholder også et flowchart med beslutningsstøtte. Anbefalingerne er udsendt via PLO og AMK’er.

Anbefalingerne er suppleret med uddybende bilag til almen praksis:

Bilag 1 - Initial visitation og undersøgelse

Anbefalingerne erstatter det tidligere udsendte brev fra 22. april 2021 og det tidligere udsendte flowchart fra 2. juni 2021.

Opdateret 15. juni 2021

Opdateret 2. juni 2021: Flowchartet er opdateret på baggrund af fejl i en boks

Opdateret 22. april 2021

Oprettet 25. marts 2021